03.06.2024-08.06.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 03.06.2024-08.06.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: W dniu 04.06.2024 r. Wykonawca uzyskał decyzję nr 21/2024 wydaną w dniu 31.05.2024 o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Plan Działań Ratowniczych, oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w…

podsumowanie miesiąca – MAJ 2024

W miesiącu MAJU Wykonawca wykonywał prace z zakresu: Ponownie wystąpiono do Marszałka Województwa Małopolskiego o opinię dot. miejscowości kierunkowych; Przygotowano uzupełnienie odniesienia do uwag z Wydziału BRD GDDKiA celem ostatecznego rozstrzygnięcia zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w projekcie Stałej Organizacji Ruchu oraz Programie Działań Ratowniczych; Otrzymano wezwanie od Wojewody Wielkopolskiego do wprowadzenia korekt i uzupełnień…

27.05.2024-31.05.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 27.05.2024-31.05.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Plan Działań Ratowniczych, oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w opracowaniu, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w projekcie Stałej Organizacji Ruchu,…

20.05.2024-24.05.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 20.05.2024-24.05.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Plan Działań Ratowniczych, oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w opracowaniu, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w projekcie Stałej Organizacji Ruchu,…

13.05.2024-17.05.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 13.05.2024-17.05.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Plan Działań Ratowniczch, oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w opracowaniu, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w projekcie Stałej Organizacji Ruchu,…

06.05.2024-10.05.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 06.05.2024-10.05.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Plan Działań Ratowniczch, oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w opracowaniu, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w projekcie Stałej Organizacji Ruchu.…

podsumowanie miesiąca – KWIECIEŃ 2024

W miesiącu KWIETNIU Wykonawca wykonywał prace z zakresu: Uzyskano akceptację Projektu Geotechnicznego; Uzyskano opinię oraz zatwierdzenie do Projektu Stałej Organizacji Ruchu od Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oczekiwano na opinię Marszałka Województwa Małopolskiego dot. miejscowości kierunkowych; Otrzymano od Zarządu Zlewni w Lesznie wyjaśnienie do decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego. Przedłożono ww. dokument w odpowiedzi na wezwanie Wojewody…