10.08.2023r. Rada Budowy nr 15

Wykonawca w miesiącu lipcu 2023r. zajmował się pracami j.n.: • Otrzymano uwagi do Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej i wprowadzano korekty; • Otrzymano uwagi do Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego i wprowadzano korekty; • Wprowadzano uzupełnienia i korekty do Projektu Zagospodarowania Terenu i Projektów Architektoniczno – Budowlanych wynikające z otrzymanych uwag oraz przekazano dokumentację do ponownej weryfikacji.…

18.07.2023r. Rada Budowy nr 14

Wykonawca w miesiącu czerwcu 2023r. zajmował się pracami j.n.: • Otrzymano uwagi do Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej i wprowadzano korekty. Zgodnie z otrzymanymi uwagami wprowadzano także stosowne korekty do Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego; • Wprowadzano uzupełnienia i korekty do Projektu Zagospodarowania Terenu i Projektów Architektoniczno – Budowlanych wynikające z otrzymanych uwag oraz przekazano dokumentację do…

07.06.2023r. Rada Budowy nr 13

Inżynier na wstępie poinformował, że Rada Budowy dotyczy prac projektowych za miesiąc maj 2023r. Zaawansowanie wygląda następująco: Zaawansowanie czasowe całego Kontraktu na koniec raportowanego okresu wynosi 31%, Wykonawca w miesiącu maju 2023r. zajmował się pracami j.n.: Ukończono wykonywanie badań geologicznych, tj. otworów i sondowań wskazanych w projekcie robót geologicznych na działkach ewidencyjnych, dla których pozyskano…

11.05.2023r. Rada Budowy nr 12

Inżynier na wstępie poinformował, że Rada Budowy dotyczy prac projektowych za miesiąc kwiecień 2023r. Zaawansowanie wygląda następująco: Zaawansowanie czasowe całego Kontraktu na koniec raportowanego okresu wynosi 29%, Zaawansowanie czasowe prac projektowych wynosi 52% (w odniesieniu do 17 miesięcznego okresu projektowania), Zaawansowanie finansowe Kontraktu wynosi 10%, Zaawansowanie rzeczywiste prac projektowych (wg szacunków Wykonawcy) wynosi ok. 60%.…

06.04.2023r. Rada Budowy nr 11

Wykonawca przez ostatni miesiąc od poprzedniej Rady Budowy zajmował się pracami j.n.: Wprowadzał elementy uwag do dokumentacji (ścieżka rowerowa, odwodnienie rowu przy działce 245) przedstawionych na poprzedniej naradzie, Opracował i złożył uzupełnienie dokumentacji do ZUDP z uwzględnieniem zmian z zakresu przebiegu ścieżki rowerowej oraz odwodnienia rowu przy działce nr 245, Wprowadzał zmiany w projekcie linii…

09.03.2023r. Rada Budowy nr 10

Inżynier poprosił Wykonawcę o określenie statusu zawnioskowanych spraw z gestorami sieci. Wykonawca poinformował, że : • Ostateczna decyzja w sprawie Projektu Robót Geologicznych jest spodziewana do odbioru w dniu 10.03.2023 r., • W dniu 09.02.2023r. Wykonawca wystąpił ponownie z przypomnieniem o przekazanie odpowiedzi na wniosek do Związku Spółek Wodnych o informację na temat istniejącej sieci…

10.02.2023r. Rada Budowy nr 9

Wykonawca poinformował, że do dnia 17.02.2023 r. złoży wniosek o DŚU, Wykonawca poinformował, że nowoodkryty niezinwentaryzowany przewód w okolicy fermy drobiu wpłynie na procedurę i termin opinii ZUDP, dokumentacja w zakresie uzyskiwania opinii ZUDP będzie składana dwuetapowo. Wykonawca poinformował, że prowadzi prace związane z opracowaniem operatu wodnoprawnego. Zdaniem Wykonawcy na chwilę obecną uzyskanie decyzji wodnoprawnej…

12.01.2023r. Rada Budowy nr 8

Wykonawca w miesiącu grudniu prowadził prace z zakresu złożenia poniższych wniosków: • Wniosek o uzgodnienie prognozy ruchu; • Wniosek o opinię do stałej organizacji ruchu; • Wniosek o uzgodnienie rozwiązań projektowych dla sieci Sn, nN; • Wniosek o uzgodnienie rozwiązań projektowych dla sieci WN. Prace projektowe planowane przez Wykonawcę na miesiąc styczeń: • Pozyskanie wszystkich…

08.12.2022r. Rada Budowy nr 7

Wykonawca w miesiącu listopadzie prowadził prace z zakresu złożenia poniższych wniosków: • Wniosek o warunki techniczne dla sygnalizacji świetlnej • Wniosek o zamówienie wypisów do uzupełnienia PRG • Wniosek z prośbą o informację w sprawie linii brzegowej • Wniosek o zamówienie mapy ewidencyjnej • Wniosek o warunki przebudowy oświetlenia • Wniosek o warunki przyłączenia oświetlenia…

10.11.2022r. Rada Budowy nr 6

Wykonawca w miesiącu październiku prowadził prace z zakresu: • uszczegóławiania rozwiązań w zakresie odwodnienia trasy • uszczegóławiania przebudów sieci uzbrojenia terenu pod katem wyznaczenia tras do uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej (ZUDP) • wykonania operatu wodnoprawnego. • projektu stałej organizacji ruchu • projektu podziałów nieruchomości • w okresie sprawozdawczym uzyskano klauzulę mapy do celów projektowych oraz…