11.03.2024-15.03.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 11.03.2024-15.03.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie Projektu Geotechnicznego, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Plan Działań Ratowniczch, Projekt stałej organizacji ruchu, Decyzji ZRID – Przygotowywanie odpowiedzi na wezwanie z WUW, Projekt podziałów nieruchomości – Uzupełnienie zał. nr 2 do SP 30.20.00, Opracowywanie STWIORB, Projekt…

04.03.2024-08.03.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 04.03.2024-08.03.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie Projektu Geotechnicznego, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże), Projekt stałej organizacji ruchu, Decyzji ZRID – Przygotowywanie odpowiedzi na wezwanie z WUW, Projekt podziałów nieruchomości – Uzupełnienie zał. nr 2 do SP 30.20.00, Opracowywanie STWIORB, Projekt Techniczny (wykonawczy) (część drogowa,…