24.06.2024-29.06.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 24.06.2024-29.06.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Przekazanie Planu Działań Ratowniczych, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w projekcie Stałej Organizacji Ruchu, Decyzja ZRiD – Przekazanie Opisów stanu nieruchomości, Projekt podziałów nieruchomości…

17.06.2024-22.06.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 17.06.2024-22.06.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w Planie Działań Ratowniczych, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w projekcie Stałej Organizacji Ruchu, Decyzja…

10.06.2024-15.06.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 10.06.2024-15.06.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w Planie Działań Ratowniczych, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w projekcie Stałej Organizacji Ruchu, Decyzja…

03.06.2024-08.06.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 03.06.2024-08.06.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: W dniu 04.06.2024 r. Wykonawca uzyskał decyzję nr 21/2024 wydaną w dniu 31.05.2024 o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w opracowaniu, Projekt stałej…

27.05.2024-31.05.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 27.05.2024-31.05.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Plan Działań Ratowniczych, oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w opracowaniu, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w projekcie Stałej Organizacji Ruchu,…

20.05.2024-24.05.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 20.05.2024-24.05.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Plan Działań Ratowniczych, oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w opracowaniu, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w projekcie Stałej Organizacji Ruchu,…

13.05.2024-17.05.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 13.05.2024-17.05.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Plan Działań Ratowniczch, oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w opracowaniu, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w projekcie Stałej Organizacji Ruchu,…

06.05.2024-10.05.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 06.05.2024-10.05.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Plan Działań Ratowniczch, oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w opracowaniu, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w projekcie Stałej Organizacji Ruchu.…

29.04.2024-03.05.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 29.04.2024-03.05.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Plan Działań Ratowniczch, oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w opracowaniu, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w projekcie Stałej Organizacji Ruchu.…

22.04.2024-26.04.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 22.04.2024-26.04.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Plan Działań Ratowniczch, Projekt stałej organizacji ruchu – Uzyskanie opinii i zatwierdzenia projektu przez Starostwo Powiatowe, oczekiwanie na opinię Marszałka dot. miejscowości kierunkowych, Decyzji ZRID – Otrzymanie od Zarządu Zlewni w Lesznie pisma…