02.04.2024-05.04.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 02.04.2024-05.04.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Uzyskanie akceptacji do Projektu Geotechnicznego i Projektu wzmocnień podłoża, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Plan Działań Ratowniczch, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na opinię i zatwierdzenie projektu przez Starostwo Powiatowe oraz opinię Marszałka dot. miejscowości kierunkowych, Decyzji…

25.03.2024-29.03.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 25.03.2024-29.03.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie Projektu Geotechnicznego, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Plan Działań Ratowniczch, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na opinię i zatwierdzenie projektu przez Starostwo Powiatowe oraz opinię Marszałka dot. miejscowości kierunkowych, Decyzji ZRID – Złożenie w WUW odpowiedzi…

18.03.2024-22.03.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 18.03.2024-22.03.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie Projektu Geotechnicznego, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Plan Działań Ratowniczch, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na opinię i zatwierdzenie projektu przez Starostwo Powiatowe oraz opinię Marszałka dot. miejscowości kierunkowych, Decyzji ZRID – Przygotowywanie odpowiedzi na wezwanie…

11.03.2024-15.03.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 11.03.2024-15.03.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie Projektu Geotechnicznego, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Plan Działań Ratowniczch, Projekt stałej organizacji ruchu, Decyzji ZRID – Przygotowywanie odpowiedzi na wezwanie z WUW, Projekt podziałów nieruchomości – Uzupełnienie zał. nr 2 do SP 30.20.00, Opracowywanie STWIORB, Projekt…

04.03.2024-08.03.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 04.03.2024-08.03.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie Projektu Geotechnicznego, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże), Projekt stałej organizacji ruchu, Decyzji ZRID – Przygotowywanie odpowiedzi na wezwanie z WUW, Projekt podziałów nieruchomości – Uzupełnienie zał. nr 2 do SP 30.20.00, Opracowywanie STWIORB, Projekt Techniczny (wykonawczy) (część drogowa,…

26.02.2024-01.03.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 26.02.2023-01.03.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Wprowadzanie uwag do projektu geotechnicznego, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Wprowadzenie uzupełnień do Planu Działań Ratowniczych, Projekt stałej organizacji ruchu – Analiza uwag oraz udział w spotkaniu w sprawie uwag do Projektu Stałej Organizacji Ruchu, Decyzja ZRID –…

19.02.2024-23.02.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 19.02.2023-23.02.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Oczekiwanie na akceptację projektu geotechnicznego, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Wprowadzenie uzupełnień do Planu Działań Ratowniczych, Projekt stałej organizacji ruchu – Analiza uwag oraz wprowadzanie korekt do Projektu Stałej Organizacji Ruchu, Decyzja ZRID – Oczekiwanie na decyzję ZRID,…

12.02.2024-16.02.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 12.02.2023-16.02.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Oczekiwanie na akceptację projektu geotechnicznego, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Wprowadzenie uzupełnień do Planu Działań Ratowniczych, Projekt stałej organizacji ruchu – Otrzymanie oraz analiza uwag do Projektu Stałej Organizacji Ruchu, Decyzja ZRID – Oczekiwanie na decyzję ZRID, Projekt…

05.02.2024-09.02.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 05.02.2023-09.02.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Przekazanie projektu geotechnicznego, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Wprowadzenie uzupełnień do Planu Działań Ratowniczych, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu, Decyzja ZRID – Oczekiwanie na decyzję ZRID, Projekt podziałów nieruchomości – Uzupełnienie…

29.01.2024-02.02.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 29.01.2023-02.02.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie projektu geotechnicznego, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Wprowadzenie uzupełnień do Planu Działań Ratowniczych, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu do zatwierdzenia, Decyzja ZRID – Uzyskanie postanowień prostujących decyzje wodnoprawne z Zarządu…