Procentowe zaawansowanie czasowe prac projektowych

Ilość miesięcy od początku kontraktu 47%
Ilość miesięcy do końca prac projektowych 53%

Procentowe zaawansowanie czasowe kontraktu

Ilość miesięcy od początku kontraktu 21%
Ilość miesięcy do końca kontraktu 79%