Procentowe zaawansowanie czasowe prac projektowych

Ilość miesięcy od początku kontraktu 60%
Ilość miesięcy do końca prac projektowych 40%

Procentowe zaawansowanie czasowe kontraktu

Ilość miesięcy od początku kontraktu 34%
Ilość miesięcy do końca kontraktu 66%