Podwykonawcy

Lp.

  Podwykonawca

Przedmiot umowy

Data zgłoszenia

1

Sweco Polska Sp. z o.o.

ul. Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznań

Dokumentacja projektowa

09/06/2022

2

3

4

5

6

7

Aktualności