Podwykonawcy

Lp.

  Podwykonawca

Przedmiot umowy

Data zawarcia umowy

1

Sweco Polska Sp. z o.o.

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań

Dokumentacja projektowa

09/06/2022

2

Biuro Projektów ALDABRA

ul. Bosaków 11, 31-476 Kraków

dokumentacja branży elektroenergetycznej przebudowy istniejącej sieci średniego i niskiego napięcia,

budowy oświetlenia drogowego i budowy zasilania urządzeń związanych z drogą

14/10/2022

3 PBE Elbud Poznań S.A. ul. Zakładowa 10, 60-064 Plewiska

dokumentacja branży elektroenergetycznej przebudowy istniejącej linii 110kV Koźmin-Krotoszyn

w odcinku od słupa na stanowisku nr 8 do słupa na stanowisku nr 11, w

zakresie elementów PZT – “wsadu branżowego” projektów architektoniczno-buowlanych,

projektów technicznych, projektów wykonwczych, przedmiarów robót,

STWiORB oraz dokumentacja projektowa instalacji i urządzeń towarzyszących

17/11/2022

4 PBE Elbud Poznań S.A. ul. Zakładowa 10, 60-064 Plewiska

kompleksowe wykonanie prac polegających na przebudowie kolizji

linii napowietrznej WN GPZ Koźmin-Krotoszyn

10/07/2023

5 Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOPROF s.c. Jarosław Kożuch, Sławomir Zając ul. Radzikowskiego 65K/12, 31-315 Kraków dokumentacja geodezyjna i kartograficzna dla działek dzielonych wraz z materiałami do ustanowienia służebności

23/03/2023

6

Laboratorium Budowlane Sp. z o.o. ul. Drzonków-Cisowa 7, 66-004 Zoelona Góra

obsługa laboratoryjna Inwestycji 03/04/2023
7 Zbigniew Janicki PU PLOTGEO ul. Kwiatowa 16a, 62-700 Turek

usługi w zakresie obsługi geodezyjnej, wyznaczenia punktów granicznych ze znakiem “Pas drogowy”,

czynności związane z wpisem do katastru nieruchomości i KW praw do nieruchomości

w liniach rozgraniczających, oblot dronem -wykonanie ortofotomapy i inwentaryzacji wideo

21/04/2023
8

Grupa Przybyszewscy Sp. z o.o.
ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznań

dostawa przepustów skrzynkowych 21/04/2023
9

Instytut Konsultacyjno – Badawczy GEOCONTROL sp. z o.o.

ul. Balicka 56, 30-149 Kraków

wykonanie wierceń i sondowań terenowych, a także badań laboratoryjnych i sporządzenie dokumentacji 16/03/2023
10

Bogusław Olejnik „LAPIS”

ul. Działyńskich nr 4 lok. 4, 63-322 Gołuchów

Usługa w zakresie obsługi geodezyjnej 14/12/2023
11

Daniel Kliński Firma Usługowo Handlowa

Czempisz 14A, 62-874 Czempisz

Usługa w zakresie wycinki drzew 21/02/2024
12

Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOPROF s.c. Jarosław Kożuch, Sławomir Zając

ul. Radzikowskiego 65K/12, 31-315 Kraków

Dokumentacja geodezyjna
– opisu stanu nieruchomości
20/03/2024
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      

Aktualności