02.04.2024-05.04.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 02.04.2024-05.04.2024

W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu:

 • Uzyskanie akceptacji do Projektu Geotechnicznego i Projektu wzmocnień podłoża,
 • Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Plan Działań Ratowniczch,
 • Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na opinię i zatwierdzenie projektu przez Starostwo Powiatowe oraz
  opinię Marszałka dot. miejscowości kierunkowych,
 • Decyzji ZRID – Oczekiwanie na decyzję ZRID,
 • Projekt podziałów nieruchomości – Dalsze uzupełnienie zał. nr 2 do SP 30.20.00,
 • Opracowywanie STWIORB,
 • Projekt Techniczny (wykonawczy) (część drogowa, mostowa i branże),
 • Przedmiar robót – przygotowywanie przedmiaru robót.
Czytaj więcej

podsumowanie miesiąca – MARZEC 2024

W miesiącu MARCU Wykonawca wykonywał prace z zakresu:

 • Projektu Geotechnicznego;
 • Przesłano Projekt Stałej Organizacji Ruchu do Starostwa Powiatowego w Krotoszynie do opinii i zatwierdzenia oraz do Marszałka Województwa Małopolskiego o opinię dot. miejscowości kierunkowych.;
 • Otrzymano wezwanie od Wojewody Wielkopolskiego do wprowadzenia korekt i uzupełnień do projektu budowlanego. Po uwzględnieniu uwag w projekcie budowlanym, dokumentację przekazano wraz z odpowiedzią na wezwanie;
 • Programu Działań Ratowniczych;
 • Przekazano Projekty Techniczne do gestora sieci (Energa);
 • Projektów Technicznych/Wykonawczych
 • Przedmiarów Robót i STWiORB;
Czytaj więcej

25.03.2024-29.03.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 25.03.2024-29.03.2024

W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu:

 • Opracowanie Projektu Geotechnicznego,
 • Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Plan Działań Ratowniczch,
 • Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na opinię i zatwierdzenie projektu przez Starostwo Powiatowe oraz
  opinię Marszałka dot. miejscowości kierunkowych,
 • Decyzji ZRID – Złożenie w WUW odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia,
 • Projekt podziałów nieruchomości – Uzupełnienie zał. nr 2 do SP 30.20.00,
 • Opracowywanie STWIORB,
 • Projekt Techniczny (wykonawczy) (część drogowa, mostowa i branże),
 • Przedmiar robót – przygotowywanie przedmiaru robót.
Czytaj więcej

18.03.2024-22.03.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 18.03.2024-22.03.2024

W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu:

 • Opracowanie Projektu Geotechnicznego,
 • Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Plan Działań Ratowniczch,
 • Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na opinię i zatwierdzenie projektu przez Starostwo Powiatowe oraz
  opinię Marszałka dot. miejscowości kierunkowych,
 • Decyzji ZRID – Przygotowywanie odpowiedzi na wezwanie z WUW,
 • Projekt podziałów nieruchomości – Uzupełnienie zał. nr 2 do SP 30.20.00,
 • Opracowywanie STWIORB,
 • Projekt Techniczny (wykonawczy) (część drogowa, mostowa i branże),
 • Przedmiar robót – przygotowywanie przedmiaru robót.
Czytaj więcej

11.03.2024-15.03.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 11.03.2024-15.03.2024

W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu:

 • Opracowanie Projektu Geotechnicznego,
 • Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Plan Działań Ratowniczch,
 • Projekt stałej organizacji ruchu,
 • Decyzji ZRID – Przygotowywanie odpowiedzi na wezwanie z WUW,
 • Projekt podziałów nieruchomości – Uzupełnienie zał. nr 2 do SP 30.20.00,
 • Opracowywanie STWIORB,
 • Projekt Techniczny (wykonawczy) (część drogowa, mostowa i branże),
 • Przedmiar robót – przygotowywanie przedmiaru robót.
Czytaj więcej

04.03.2024-08.03.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 04.03.2024-08.03.2024

W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu:

 • Opracowanie Projektu Geotechnicznego,
 • Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże),
 • Projekt stałej organizacji ruchu,
 • Decyzji ZRID – Przygotowywanie odpowiedzi na wezwanie z WUW,
 • Projekt podziałów nieruchomości – Uzupełnienie zał. nr 2 do SP 30.20.00,
 • Opracowywanie STWIORB,
 • Projekt Techniczny (wykonawczy) (część drogowa, mostowa i branże),
 • Przedmiar robót – przygotowywanie przedmiaru robót.
Czytaj więcej

Podsumowanie miesiąca – LUTY 2024

W miesiącu LUTYM Wykonawca wykonywał prace z zakresu:

 • Projektu Stałej Organizacji Ruchu;
 • Otrzymano od Zarządu Zlewni w Lesznie potwierdzenie, że decyzja obejmuje pozwolenie na wykonanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • Otrzymano od Zarządu Zlewni w Lesznie o sprostowanie oczywistych omyłek w decyzjach udzielających pozwolenia wodnoprawnego oraz o nadanie wnioskowanym postanowieniom rygoru natychmiastowej wykonalności;
 • Uzupełniono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, otrzymano informację o wezwaniu do wprowadzenia korekt i uzupełnień do projektu budowlanego;
 • Projektu porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego;
 • Programu Działań Ratowniczych;
 • Projektów Technicznych/Wykonawczych
 • Przedmiarów Robót i STWiORB;
Czytaj więcej

26.02.2024-01.03.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 26.02.2023-01.03.2024

W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu:

 • Wprowadzanie uwag do projektu geotechnicznego,
 • Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Wprowadzenie uzupełnień do Planu Działań Ratowniczych,
 • Projekt stałej organizacji ruchu – Analiza uwag oraz udział w spotkaniu w sprawie uwag do Projektu Stałej Organizacji Ruchu,
 • Decyzja ZRID – Otrzymanie wstępnej wersji wezwania do skorygowania i uzupełnienia PZT i PAB w odpowiedzi na wezwanie z Urzędu Wojewódzkiego. Wykonywanie opisów stanu nieruchomości,
 • Projekt podziałów nieruchomości – Uzupełnienie zał. nr 2 do SP 30.20.00,
 • Opracowywanie STWIORB – Korekty specyfikacji po uwagach Inżyniera,
 • Projekt Techniczny (wykonawczy) (część drogowa, mostowa i branże) – Wprowadzanie korekt do projektów wykonawczych zgodnie z otrzymanymi uwagami, dalsze pozyskiwanie uzgodnień
 • Przedmiar robót – przygotowywanie przedmiaru robót.
Czytaj więcej

19.02.2024-23.02.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 19.02.2023-23.02.2024

W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu:

 • Oczekiwanie na akceptację projektu geotechnicznego,
 • Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Wprowadzenie uzupełnień do Planu Działań Ratowniczych,
 • Projekt stałej organizacji ruchu – Analiza uwag oraz wprowadzanie korekt do Projektu Stałej Organizacji Ruchu,
 • Decyzja ZRID – Oczekiwanie na decyzję ZRID,
 • Projekt podziałów nieruchomości – Uzupełnienie zał. nr 2 do SP 30.20.00,
 • Opracowywanie STWIORB – Korekty specyfikacji po uwagach Inżyniera,
 • Projekt Techniczny (wykonawczy) (część drogowa, mostowa i branże) – Uzyskanie akceptacji do projektów technicznych obiektów i ekranów (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 8).
  Wprowadzanie korekt do projektów wykonawczych zgodnie z otrzymanymi uwagami, dalsze
  pozyskiwanie uzgodnień
 • Przedmiar robót – przygotowywanie przedmiaru robót.
Czytaj więcej

12.02.2024-16.02.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 12.02.2023-16.02.2024

W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu:

 • Oczekiwanie na akceptację projektu geotechnicznego,
 • Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Wprowadzenie uzupełnień do Planu Działań Ratowniczych,
 • Projekt stałej organizacji ruchu – Otrzymanie oraz analiza uwag do Projektu Stałej Organizacji Ruchu,
 • Decyzja ZRID – Oczekiwanie na decyzję ZRID,
 • Projekt podziałów nieruchomości – Uzupełnienie zał. nr 2 do SP 30.20.00,
 • Opracowywanie STWIORB – Korekty specyfikacji po uwagach Inżyniera,
 • Projekt Techniczny (wykonawczy) (część drogowa, mostowa i branże) – Wprowadzanie korekt do projektu wykonawczego, pozyskiwanie uzgodnień
 • Przedmiar robót – przygotowywanie przedmiaru robót.
Czytaj więcej

05.02.2024-09.02.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 05.02.2023-09.02.2024

W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu:

 • Przekazanie projektu geotechnicznego,
 • Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Wprowadzenie uzupełnień do Planu Działań Ratowniczych,
 • Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu,
 • Decyzja ZRID – Oczekiwanie na decyzję ZRID,
 • Projekt podziałów nieruchomości – Uzupełnienie zał. nr 2 do SP 30.20.00,
 • Opracowywanie STWIORB – Korekty specyfikacji po uwagach Inżyniera,
 • Projekt Techniczny (wykonawczy) (część drogowa, mostowa i branże) – Wprowadzanie korekt do projektu wykonawczego, pozyskiwanie uzgodnień
 • Przedmiar robót – przygotowywanie przedmiaru robót.
Czytaj więcej

Podsumowanie miesiąca – STYCZEŃ 2024

W miesiącu STYCZNIU Wykonawca wykonywał prace z zakresu:

 • Uzyskano zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej od Marszałka Województwa Wielkopolskiego;
 • Oczekiwano na zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu;
 • Otrzymano wezwanie do uzupełnienia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, przekazano stosowne wyjaśnienia i zawnioskowano o wydłużenie terminu odpowiedzi z uwagi na konieczność pozyskania dodatkowych wyjaśnień z Zarządu Zlewni w Lesznie;
 • Uzyskano zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
 • Ponownie wystąpiono do Zarządu Zlewni w Lesznie o potwierdzenie, że decyzja obejmuje pozwolenie na wykonanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • Wystąpiono do Zarządu Zlewni w Lesznie o sprostowanie oczywistych omyłek w decyzjach udzielających pozwolenia wodnoprawnego oraz o nadanie wnioskowanym postanowieniom rygoru natychmiastowej wykonalności;
 • Korygowano projekt porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego;
 • Otrzymano uwagi do przekazanego Programu Działań Ratowniczych oraz wprowadzano stosowne korekty do dokumentacji;
 • Przekazano Projekty Wykonawcze i Techniczne do gestorów sieci oraz pozyskano część uzgodnień;
 • Otrzymano uwagi do Projektów Technicznych/Wykonawczych od Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, wprowadzano korekty oraz prowadzono dalsze prace nad Przedmiarami Robót i STWiORB.
 • Przygotowywano i opiniowano z Z i IK liczne materiały mające na celu przedstawienie kosztów różnic wynikających ze zmian na skrzyżowaniach SK-1, SK-5 i SK-6.
Czytaj więcej

29.01.2024-02.02.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 29.01.2023-02.02.2024

W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu:

 • Opracowanie projektu geotechnicznego,
 • Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Wprowadzenie uzupełnień do Planu Działań Ratowniczych,
 • Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu do zatwierdzenia,
 • Decyzja ZRID – Uzyskanie postanowień prostujących decyzje wodnoprawne z Zarządu Zlewni w Lesznie i przekazanie ich do Urzędu Wojewódzkiego w odpowiedzi na wezwania,
 • Projekt podziałów nieruchomości – Uzupełnienie zał. nr 2 do SP 30.20.00,
 • Opracowywanie STWIORB – Korekty specyfikacji po uwagach Inżyniera,
 • Projekt Techniczny (wykonawczy) (część drogowa, mostowa i branże) – Wprowadzanie korekt do projektu wykonawczego, pozyskiwanie uzgodnień
 • Przedmiar robót – przygotowywanie przedmiaru robót.
Czytaj więcej

22.01.2024-26.01.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 22.01.2023-26.01.2024

W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu:

 • Opracowanie projektu geotechnicznego,
 • Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej ,
 • Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Wprowadzenie uzupełnień do Planu Działań Ratowniczych,
 • Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu do zatwierdzenia,
 • Decyzja ZRID – Analiza i przygotowanie odpowiedzi na otrzymane wezwanie z WUW. Wystąpienie do Zarządu Zlewni w Lesznie o sprostowanie omyłek w pozwoleniach wodnoprawnych oraz nadanie wnioskowanym postanowieniom rygoru natychmiastowej wykonalności. Ponowne wystąpienie do Zarządu Zlewni w Lesznie o potwierdzenie, że decyzja obejmuje pozwolenie na wykonanie przedmiotowego przedsięwzięcia na obszarze szczególnego zagorzenia powodzią,
 • Projekt podziałów nieruchomości – Uzupełnienie zał. nr 2 do SP 30.20.00,
 • Opracowywanie STWIORB – Korekty specyfikacji po uwagach Inżyniera,
 • Projekt Techniczny (wykonawczy) (część drogowa, mostowa i branże) – Wprowadzanie korekt do projektu wykonawczego, pozyskiwanie uzgodnień
 • Przedmiar robót – przygotowywanie przedmiaru robót.
Czytaj więcej

15.01.2024-19.01.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 15.01.2023-19.01.2024

W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu:

 • Opracowanie projektu geotechnicznego,
 • Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Oczekiwanie na zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej ,
 • Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Wprowadzenie uzupełnień do Planu Działań Ratowniczych,
 • Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu do zatwierdzenia,
 • Decyzja ZRID – Analiza i przygotowanie odpowiedzi na otrzymane wezwanie z WUW. Wystąpienie do Zarządu Zlewni w Lesznie o sprostowanie omyłek w pozwoleniach wodnoprawnych oraz nadanie wnioskowanym postanowieniom rygoru natychmiastowej wykonalności. Ponowne wystąpienie do Zarządu Zlewni w Lesznie o potwierdzenie, że decyzja obejmuje pozwolenie na wykonanie przedmiotowego przedsięwzięcia na obszarze szczególnego zagorzenia powodzią,
 • Projekt podziałów nieruchomości – Uzupełnienie zał. nr 2 do SP 30.20.00,
 • Opracowywanie STWIORB – Korekty specyfikacji po uwagach Inżyniera,
 • Projekt Techniczny (wykonawczy) (część drogowa, mostowa i branże) – Wprowadzanie korekt do projektu wykonawczego, pozyskiwanie uzgodnień
 • Przedmiar robót – przygotowywanie przedmiaru robót.
Czytaj więcej

08.01.2024-12.01.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 08.01.2023-12.01.2024

W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu:

 • Opracowanie projektu geotechnicznego,
 • Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Oczekiwanie na zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej ,
 • Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych. Wprowadzenie uzupełnień do Planu Działań Ratowniczych,
 • Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu do zatwierdzenia,
 • Decyzja ZRID – Analiza i przygotowanie odpowiedzi na otrzymane wezwanie z WUW. Udzielenie odpowiedzi na wezwanie dot. uwag od strony postępowania,
 • Projekt podziałów nieruchomości – Uzupełnienie zał. nr 2 do SP 30.20.00,
 • Opracowywanie STWIORB – Korekty specyfikacji po uwagach Inżyniera,
 • Projekt Techniczny (wykonawczy) (część drogowa, mostowa i branże) – Oczekiwanie na zatwierdzenie IK lub uwagi do projektu wykonawczego, pozyskiwanie uzgodnień
 • Przedmiar robót – przygotowywanie przedmiaru robót.
Czytaj więcej

01.01.2024-05.01.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 01.01.2023-05.01.2024

W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu:

 • Opracowanie projektu geotechnicznego,
 • Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Oczekiwanie na zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej ,
 • Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Oczekiwanie na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, przekazanie Planu Działań
  Ratowniczych,
 • Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu do zatwierdzenia,
 • Decyzja ZRID – Otrzymanie wezwania z WUW do zajęcia stanowiska do uwag strony postępowania o ZRID,
 • Projekt podziałów nieruchomości – Uzupełnienie zał. nr 2 do SP 30.20.00,
 • Opracowywanie STWIORB – Korekty specyfikacji po uwagach Inżyniera,
 • Projekt Techniczny (wykonawczy) (część drogowa, mostowa i branże) – Oczekiwanie na zatwierdzenie IK lub uwagi do projektu wykonawczego, pozyskiwanie uzgodnień
 • Przedmiar robót – przygotowywanie przedmiaru robót.
Czytaj więcej

25.12.2023-29.12.2023

Postęp prac realizowanych w okresie 25.12.2023-29.12.2023

W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu:

 • Opracowanie projektu geotechnicznego,
 • Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Oczekiwanie na zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej ,
 • Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Oczekiwanie na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, przekazanie Planu Działań
  Ratowniczych,
 • Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu do zatwierdzenia,
 • Decyzja ZRID – Otrzymanie wezwania z WUW do zajęcia stanowiska do uwag strony postępowania o ZRID,
 • Projekt podziałów nieruchomości – Uzupełnienie zał. nr 2 do SP 30.20.00,
 • Opracowywanie STWIORB – Korekty specyfikacji po uwagach Inżyniera,
 • Projekt Techniczny (wykonawczy) (część drogowa, mostowa i branże) – Przekazanie skorygowanego i uzupełnionego projektu wykonawczego, pozyskanie uzgodnień
 • Przedmiar robót – przygotowywanie przedmiaru robót.
Czytaj więcej

18.12.2023-22.12.2023

Postęp prac realizowanych w okresie 18.12.2023-22.12.2023

W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu:

 • Opracowanie projektu geotechnicznego,
 • Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Oczekiwanie na zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej ,
 • Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Oczekiwanie na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, przekazanie Planu Działań
  Ratowniczych,
 • Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu do zatwierdzenia,
 • Decyzja ZRID – Przekazanie odpowiedzi na wezwanie do przedstawienia stanowiska w związku z wpłynięciem wniosku
  strony w sprawie ZRID,
 • Projekt podziałów nieruchomości – Uzupełnienie zał. nr 2 do SP 30.20.00,
 • Opracowywanie STWIORB – Korekty specyfikacji po uwagach Inżyniera,
 • Projekt Techniczny (wykonawczy) (część drogowa, mostowa i branże) – Wprowadzanie korekt do projektu wykonawczego
 • Przedmiar robót – przygotowywanie przedmiaru robót.
Czytaj więcej

Podsumowanie miesiąca – GRUDZIEŃ 2023

W miesiącu GRUDNIU Wykonawca wykonywał prace z zakresu:

 • Oczekiwano na zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej;
 • Oczekiwano na zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu;
 • Otrzymano wezwania od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do uzupełnienia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz przekazano stosowne wyjaśnienia;
 • Otrzymano informację o wydaniu przez Ministra Infrastruktury upoważnienia dla Wojewody Wielkopolskiego do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
 • Pozyskano potwierdzenie od Zarządu Zlewni w Lesznie, że decyzja obejmuje pozwolenie na wykonanie przedmiotowego przedsięwzięcia na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;
 • Korygowano projekt porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego;
 • Otrzymano uwagi do przekazanego Programu Działań Ratowniczych oraz wprowadzano stosowne korekty do dokumentacji;
 • Przekazano Projekty Wykonawcze i Techniczne do gestorów sieci oraz pozyskano część uzgodnień;
 • Przekazano Projekty Techniczne/Wykonawcze po uwagach Inżyniera Kontraktu i prowadzono dalsze prace nad Przedmiarami Robót i STWiORB.
Czytaj więcej

11.12.2023-15.12.2023

Postęp prac realizowanych w okresie 11.12.2023-15.12.2023

W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu:

 • Opracowanie projektu geotechnicznego,
 • Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Oczekiwanie na zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej ,
 • Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Oczekiwanie na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, przekazanie Planu Działań
  Ratowniczych,
 • Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu do zatwierdzenia,
 • Decyzja ZRID – Przekaz odpowiedzi na wezwanie do przedstawienia stanowiska w związku z wpłynięciem wniosku
  strony w sprawie ZRID,
 • Projekt podziałów nieruchomości – Uzupełnienie zał. nr 2 do SP 30.20.00,
 • Opracowywanie STWIORB – Korekty specyfikacji po uwagach Inżyniera,
 • Projekt Techniczny (wykonawczy) (część drogowa, mostowa i branże) – Wprowadzanie korekt do projektu wykonawczego
 • Przedmiar robót – przygotowywanie przedmiaru robót.
Czytaj więcej

04.12.2023-08.12.2023

Postęp prac realizowanych w okresie 04.12.2023-08.12.2023

W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu:

 • Opracowanie projektu geotechnicznego,
 • Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Oczekiwanie na zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej ,
 • Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Otrzymanie informacji o przekazaniu wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych do Ministra infrastruktury,
 • Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu do zatwierdzenia,
 • Decyzja ZRID – Otrzymanie informacji o konieczności wydłużenia terminu wydania decyzji ZRID. Otrzymanie wezwania do przedstawienia stanowiska w związku z wpłynięciem wniosku strony w sprawie ZRID,
 • Projekt podziałów nieruchomości – Uzupełnienie zał. nr 2 do SP 30.20.00,
 • Opracowywanie STWIORB – Korekty specyfikacji po uwagach Inżyniera,
 • Projekt Techniczny (wykonawczy) (część drogowa, mostowa i branże) – Wprowadzanie korekt do projektu wykonawczego
 • Przedmiar robót – przygotowywanie przedmiaru robót.
Czytaj więcej

Podsumowanie miesiąca – LISTOPAD 2023

W miesiącu LISTOPADZIE Wykonawca wykonywał prace z zakresu:

 • Wystąpiono z wnioskiem o zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu;
 • Wystąpiono o zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu;
 • Oczekiwano na decyzję Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
 • Otrzymano wezwanie od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do uzupełnienia wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych oraz przekazano odpowiedź;
 • Otrzymano zaświadczenie o ostateczności decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym dla zakresu odwodnienia;
 • Wystąpiono o potwierdzenie, że nie jest wymagana odrębna decyzja na realizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 • Korygowano projekt porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego;
 • Prowadzono prace nad Projektami Technicznymi/Wykonawczymi, Przedmiarami Robót i STWiORB.
Czytaj więcej

27.11.2023-01.12.2023

Postęp prac realizowanych w okresie 27.11.2023-01.12.2023

W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu:

 • Opracowanie projektu geotechnicznego,
 • Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Oczekiwanie na zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej ,
 • Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Oczekiwanie na przekazanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych do Ministra Infrastruktury,
 • Projekt stałej organizacji ruchu – Przekazanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu do zatwierdzenia,
 • Decyzja ZRID – Oczekiwanie na decyzję ZRID,
 • Projekt podziałów nieruchomości – Wprowadzanie korekt do zał. nr 2 do SP 30.20.00,
 • Opracowywanie STWIORB – Korekty specyfikacji po uwagach Inżyniera,
 • Projekt Techniczny (wykonawczy) (część drogowa, mostowa i branże) – Wprowadzanie korekt do projektu wykonawczego
 • Przedmiar robót – przygotowywanie przedmiaru robót.
Czytaj więcej

09.11.2023r. Rada Budowy nr 18

Wykonawca w miesiącu październiku 2023r. zajmował się pracami j.n.:
• Pozyskano akceptację Zamawiającego do Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej i wniosku o jej zatwierdzenie;
• Pozyskano akceptację Inżyniera Kontraktu do Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego;
• Przekazano Projekt Stałej Organizacji Ruchu do Wykonawcy wraz z odniesieniem do wyników audytu BRD i uwag Zamawiającego – Wydziału BRD do materiału przekazanego do zaopiniowania geometrii trasy ;
• Pozyskano akceptację tras objazdów awaryjnych do Planu Działań Ratowniczych;
• Otrzymano wezwanie od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przekazano korektę dokumentacji i otrzymano zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ww. decyzji;
• Otrzymano zaświadczenie o ostateczności decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym dla mostu na rz. Orla.
• Uzupełniono załącznik nr 2 do SP 30.20.00
• Prowadzono prace nad Projektami Technicznymi, Przedmiarami Robót i STWiORB

 

Czytaj więcej

12.10.2023r. Rada Budowy nr 17

Wykonawca w miesiącu wrześniu 2023r. zajmował się pracami j.n.:
• Przekazano skorygowaną Dokumentację Geologiczno – Inżynierską do akceptacji;
• Przekazano skorygowaną Dokumentację Badań Podłoża Gruntowego;
• Pozyskano opinię do Projektu Stałej Organizacji Ruchu od Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie i przygotowywano dokumentację do zatwierdzenia;
• Skorygowano Plan Działań Ratowniczych i ponownie wystąpiono o akceptację tras objazdów awaryjnych;
• Przekazano do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego projekty podziału nieruchomości jako uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
• Przekazano załącznik nr 2 do SP 30.20.00
• Otrzymano akceptację do skorygowanego wniosku dotyczącego odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych;
• Prowadzono prace nad Projektami Wykonawczymi (Technicznymi), Przedmiarami Robót i STWiORB
• Wystąpiono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o wydanie postanowienia udzielającego zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Czytaj więcej

07.09.2023r. Rada Budowy nr 16

Wykonawca w miesiącu wrześniu 2023r. zajmował się pracami j.n.:

 • Wprowadzano korekty do Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej;
 • Wprowadzano korekty do Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego;
 • Wprowadzano uzupełnienia i korekty do Projektu Zagospodarowania Terenu i Projektów Architektoniczno – Budowlanych wynikające z otrzymanych uwag oraz pozyskano akceptację Inżyniera do przedmiotowej dokumentacji;
 • Pozyskano wymagane opinie do wniosku o ZRID;
 • Oczekiwano na opinię do Projektu Stałej Organizacji Ruchu od Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie;
 • Otrzymano od Zarządu Zlewni w Lesznie decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym na usługi wodne, wykonanie i likwidację urządzeń, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów, napowietrznych linii energetycznych, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych oraz na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, przewodów w rurociągach osłonowych, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
 • Otrzymano akceptację do projektów podziałów nieruchomości od Inżyniera i Zamawiającego i złożono w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem przyjęcia do zasobu;
 • Wprowadzano korekty do wniosku dotyczącego odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych zgodnie z otrzymanymi uwagami zawartymi w otrzymanych opiniach;
 • Otrzymano informacje o trasach objazdów do Planu Działań Ratowniczych.
 • Otrzymano ostateczne warunki dot. zasilania Energa.
 • Dnia 31.08.2023r wystąpiono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
Czytaj więcej

10.08.2023r. Rada Budowy nr 15

Wykonawca w miesiącu lipcu 2023r. zajmował się pracami j.n.:
• Otrzymano uwagi do Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej i wprowadzano korekty;
• Otrzymano uwagi do Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego i wprowadzano korekty;
• Wprowadzano uzupełnienia i korekty do Projektu Zagospodarowania Terenu i Projektów Architektoniczno – Budowlanych wynikające z otrzymanych uwag oraz przekazano dokumentację do ponownej weryfikacji. Otrzymano od gestora sieci warunki przyłączenia zasilania oświetlenia drogowego.
• Otrzymano potwierdzenie ostateczności decyzji od Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
• Otrzymano od Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie opinię do Projektu Stałej Organizacji Ruchu i oczekiwano na informację od Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie. W związku z brakiem odpowiedzi złożono ponowne wystąpienie w przedmiotowej sprawie;
• Otrzymano sprawozdanie z realizacji zaleceń wyniku audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i uzasadnienie Zarządcy Drogi nieuwzględnienia zaleceń;
• Otrzymano od Zarządu Zlewni w Lesznie informację o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, wykonanie i likwidację urządzeń, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów, napowietrznych linii energetycznych, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych oraz wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, przewodów w rurociągach osłonowych, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
• Otrzymano uwagi do projektów podziałów nieruchomości od Inżyniera i Zamawiającego oraz wprowadzano stosowne korekty do dokumentacji;
• Otrzymano opinie odpowiednich jednostek do wniosku dotyczącego odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych oraz wprowadzano korekty do dokumentacji zgodnie z otrzymanymi uwagami;

Czytaj więcej

18.07.2023r. Rada Budowy nr 14

Wykonawca w miesiącu czerwcu 2023r. zajmował się pracami j.n.:
• Otrzymano uwagi do Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej i wprowadzano korekty. Zgodnie z otrzymanymi uwagami wprowadzano także stosowne korekty do Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego;
• Wprowadzano uzupełnienia i korekty do Projektu Zagospodarowania Terenu i Projektów Architektoniczno – Budowlanych wynikające z otrzymanych uwag oraz przekazano dokumentację do ponownej weryfikacji.
• Otrzymano od Inżyniera oraz Zamawiającego akceptację do wniosków o aktualizację lub wydanie nowych warunków przyłączenia zasilania oświetlenia drogowego, obejmujących również zmiany wynikające z uwzględnienia projektu ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż starodroża przy rondzie nr 1. W związku z powyższym wystąpiono do gestora sieci ze stosownymi wnioskami; Podjęto prace nad przygotowaniem materiałów do ewentualnej aktualizacji uzgodnienia lokalizacji sieci uzbrojenia terenu na Naradzie Koordynacyjnej;• Otrzymano decyzję od Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z rygorem natychmiastowej wykonalności. Wystąpiono o potwierdzenie ostateczności dla przedmiotowej decyzji;
• Otrzymano od Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu opinię do zaktualizowanego Projektu Stałej Organizacji Ruchu i oczekiwano na informację od pozostałych jednostek tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie i Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie;
• Otrzymano wyniki Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz wstępnie odniesiono się do uwag;
• Otrzymano od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadomienie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót w trybie Art. 118 ustawy o ochronie przyrody. Otrzymano zawiadomienie od Zarządu Zlewni w Lesznie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, wykonanie i likwidację urządzeń, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów, napowietrznych linii energetycznych, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych. Dokonano uzupełnień w postaci brakującego pełnomocnictwa w operacie wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, przewodów w rurociągach osłonowych, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
• Opracowano i przekazano projekty podziałów nieruchomości. W dniu 31.06.2023r. otrzymano uwagi do przedmiotowej dokumentacji od Inżyniera Kontraktu;
• Otrzymano uwagi do przekazanego do Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu wniosku dotyczącego odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych. Po wprowadzeniu uwag, Wystąpiono do odpowiednich jednostek tj. Urzędu Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim, Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kaliszu i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, celem pozyskania opinii do przedmiotowej dokumentacji. Wykonawca

Czytaj więcej

07.06.2023r. Rada Budowy nr 13

Inżynier na wstępie poinformował, że Rada Budowy dotyczy prac projektowych za miesiąc maj 2023r. Zaawansowanie wygląda następująco:

 • Zaawansowanie czasowe całego Kontraktu na koniec raportowanego okresu wynosi 31%,

Wykonawca w miesiącu maju 2023r. zajmował się pracami j.n.:

 • Ukończono wykonywanie badań geologicznych, tj. otworów i sondowań wskazanych w projekcie robót geologicznych na działkach ewidencyjnych, dla których pozyskano zgody właścicieli wykonania przedmiotowych badań. Wykonano badania laboratoryjne próbek gruntu i na tej podstawie opracowano i przekazano do akceptacji Dokumentację Geologiczno – Inżynierską. Przystąpiono również do przygotowania Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego;
 • Uczestniczono w Radzie Technicznej poświęconej omówieniu uwag Zamawiającego do wniosków o przyłącze energetyczne. Wprowadzano uzupełnienia i korekty do Projektu Zagospodarowania Terenu i Projektów Architektoniczno – Budowlanych wynikające z otrzymanych uwag. Przygotowano i przekazano wnioski o aktualizację warunków przyłączenia zasilania oświetlenia drogowego, obejmujących również zmiany wynikające z uwzględnienia projektu ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż starodroża przy rondzie nr 1.
 • Pozyskano uzgodnienie do projektu branży drogowej z Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski i z Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie w zakresie budowy chodników i ciągów pieszo – rowerowych.
 • Pozyskano komplet danych do opracowania Planu Działań Ratowniczych;
 • Otrzymano Postanowienie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu opiniujące przedsięwzięcie i stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zawiadamiające strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Zawnioskowano o nadanie decyzji zmieniającej decyzję środowiskową rygoru natychmiastowej wykonalności;
 • Zgodnie z wymaganiami Inżyniera ponownie wystąpiono o opinie do zaktualizowanego Projektu Stałej Organizacji Ruchu. Otrzymano opinię z gminy Koźmin Wielkopolski i akceptację Inżyniera Kontraktu;
 • Przygotowano i przekazano materiały do przeprowadzenia Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz uzyskano akceptację Inżyniera. Przekazano stosowne materiały w wersji papierowej celem przeprowadzenia audytu;
 • Złożono w Zarządzie Zlewni w Lesznie wnioski o pozwolenie wodnoprawne i otrzymano wezwania do uzupełnienia wniosków i załączonych operatów wodnoprawnych. Udzielono odpowiedzi na wezwanie dotyczące wniosku o pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne, wykonanie i likwidację urządzeń, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów, napowietrznych linii energetycznych, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych. Dokonano uzupełnień w operacie wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, przewodów w rurociągach osłonowych, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
 • Złożono w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu zgłoszenie robót w trybie Art. 118 ustawy o ochronie przyrody;
 • Uczestniczono w spotkaniu dotyczącym zapewnieniu dostępności i zjazdów do działek sąsiadujących z inwestycją i przystąpiono do kompletowania materiału niezbędnego do uzyskania ostatecznej akceptacji dla opracowanej Analizy dostępności.
 • Przekazano wniosek z częścią załączników dotyczący odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych.
Czytaj więcej

11.05.2023r. Rada Budowy nr 12

Inżynier na wstępie poinformował, że Rada Budowy dotyczy prac projektowych za miesiąc kwiecień 2023r. Zaawansowanie wygląda następująco:

 • Zaawansowanie czasowe całego Kontraktu na koniec raportowanego okresu wynosi 29%,
 • Zaawansowanie czasowe prac projektowych wynosi 52% (w odniesieniu do 17 miesięcznego okresu projektowania),
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu wynosi 10%,
 • Zaawansowanie rzeczywiste prac projektowych (wg szacunków Wykonawcy) wynosi ok. 60%.

Wykonawca w miesiącu kwietniu 2023r. zajmował się pracami j.n.:

 • wprowadzano poprawki do Projektu Zagospodarowania Terenu i Projektów Architektoniczno – Budowlanych wynikające z otrzymanych uwag do tych opracowań, linii rozgraniczających oraz poleceń zmian (m.in. dotyczących zajętości działki nr 245 – obręb Tatary i uwzględnienia projektu ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż przyszłego starodroża DK15 (przy skrzyżowaniu nr 1, będącego przedmiotem odrębnego opracowania).
 • Projektant przekazał skorygowaną dokumentację do Starostwa Powiatowego w Krotoszynie celem skoordynowania usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na Naradzie Koordynacyjnej (ZUDP) i otrzymał protokół z przeprowadzonej narady z dnia 14.04.2023 r.
 • W odpowiedzi na wezwanie Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski do złożenia dodatkowych wyjaśnień do informacji zawartych w przedłożonej Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia do wniosku o zmianę decyzji środowiskowej, Projektant wykonał analizę konieczności lokalizacji ekranu e7. W wyniku przeprowadzonej ponownie analizy stwierdzono brak przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu, powodujących konieczność lokalizacji ekranu e7. Zgodnie z wezwaniem Wykonawca przekazał skorygowaną dokumentację wraz z odpowiedzią do Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w dniu 25.04.2023 r.
 • Projektant analizował dostępność działek do dróg publicznych, uczestniczył w spotkaniach celem omówienia rozwiązań projektowych, w tym w konsultacjach z Przedstawicielami Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 • Pozyskiwano dane niezbędne do przygotowania Planu Działań Ratowniczych.
 • Zgodnie z otrzymanymi uwagami od Inżyniera Kontraktu wprowadzano korekty do operatów wodnoprawnych i wniosków o pozwolenie wodnoprawne. Otrzymano akceptację do operatów. Jednocześnie trwały prace związane z przygotowywaniem materiałów do zgłoszenia robót w trybie Art. 118 ustawy o ochronie przyrody.
 • wprowadzono korekty do Projektu Stałej Organizacji Ruchu oraz ponownie przekazano dokumentację do akceptacji. Ponadto Wykonawca przekazał materiały celem przeprowadzenia audytu BRD dla niniejszego zadania.
 • Projektant otrzymał akceptację „roboczych” linii rozgraniczających i kontynuował opracowywanie projektów podziałów nieruchomości.
 • Wykonawca przystąpił do wykonywania robót geologicznych.
 • Wykonawca pozyskiwał uzgodnienia w zakresie kanalizacji deszczowej i odwodnienia. Dodatkowo Wykonawca przygotował wystąpienia o uzgodnienie z Gminą i Powiatowym Zarządem Dróg projektów architektoniczno – budowlanych branży drogowej, w zakresie m.in. ścieżek rowerowych lub pieszo-rowerowych, zatok autobusowych
Czytaj więcej

06.04.2023r. Rada Budowy nr 11

Wykonawca przez ostatni miesiąc od poprzedniej Rady Budowy zajmował się pracami j.n.:

 • Wprowadzał elementy uwag do dokumentacji (ścieżka rowerowa, odwodnienie rowu przy działce 245) przedstawionych na poprzedniej naradzie,
 • Opracował i złożył uzupełnienie dokumentacji do ZUDP z uwzględnieniem zmian z zakresu przebiegu ścieżki rowerowej oraz odwodnienia rowu przy działce nr 245,
 • Wprowadzał zmiany w projekcie linii rozgraniczających z uwzględnieniem uwag Inżyniera oraz Zamawiającego przesłanych pismem nr 109_EKC.KO.10.107 z dnia 29.03.2023 r.
 • Opracowywał dokumentację z zakresu analizy akustycznej
 • Uzyskał akceptację projektu robót geologicznych wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności
 • Przekazał w dniu 31.03.2023 r. aktualizację harmonogramu (wersja nr 10) uwzględniającą zmiany z zakresu przebiegu ścieżki rowerowej oraz odwodnienia rowu przy działce nr 245.
Czytaj więcej

09.03.2023r. Rada Budowy nr 10

Inżynier poprosił Wykonawcę o określenie statusu zawnioskowanych spraw z gestorami sieci. Wykonawca poinformował, że :
• Ostateczna decyzja w sprawie Projektu Robót Geologicznych jest spodziewana do odbioru w dniu 10.03.2023 r.,
• W dniu 09.02.2023r. Wykonawca wystąpił ponownie z przypomnieniem o przekazanie odpowiedzi na wniosek do Związku Spółek Wodnych o informację na temat istniejącej sieci drenarskiej. ZSW udzielił odpowiedzi w dniu 08.03.2023 r. Zdaniem Związku Spółek Wodnych, teren posiada sieć drenarską, lecz dokumentacja z tym związana jest niedostępna. W związku z powyższym, Wykonawca projektuje w oparciu o dane zebrane podczas wizji lokalnej. Zdaniem Wykonawcy zebrane informacje nie są wystarczające aby uniknąć kolizji w trakcie prowadzenia robót,
• Wykonawca oznajmił, że otrzymał odpowiedzi na wcześniejsze zapytania w sprawie warunków przyłączenia oświetlenia od Energi. Wykonawca w dniu 02.03 wystąpił o wydanie warunków oświetlenia na drogach prostopadłych (skrzyżowania nr 2 i nr 4),
• Wykonawca wciąż oczekuje na odpowiedź od Energi na uwagi do rozwiązań projektowych dla sieci WN,
• Wykonawca wciąż oczekuje na odpowiedź w sprawie warunków technicznych sieci teletechnicznej od Promax,

Czytaj więcej

10.02.2023r. Rada Budowy nr 9

 • Wykonawca poinformował, że do dnia 17.02.2023 r. złoży wniosek o DŚU,
 • Wykonawca poinformował, że nowoodkryty niezinwentaryzowany przewód w okolicy fermy drobiu wpłynie na procedurę i termin opinii ZUDP, dokumentacja w zakresie uzyskiwania opinii ZUDP będzie składana dwuetapowo.
 • Wykonawca poinformował, że prowadzi prace związane z opracowaniem operatu wodnoprawnego. Zdaniem Wykonawcy na chwilę obecną uzyskanie decyzji wodnoprawnej powinno odbyć się zgodnie z harmonogramem.

Prace projektowe planowane przez Wykonawcę na miesiąc luty:
• złożenie wniosku o zmianę Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
• Obecnie prowadzone są intensywnie prace projektowe nad przekrojami,
• Opracowanie i przekazanie kompletnego Projektu Budowlanego do zaopiniowania IK i Zamawiającego,
• Opracowanie materiałów do audytu BRD.

Czytaj więcej

12.01.2023r. Rada Budowy nr 8

Wykonawca w miesiącu grudniu prowadził prace z zakresu złożenia poniższych wniosków:
• Wniosek o uzgodnienie prognozy ruchu;
• Wniosek o opinię do stałej organizacji ruchu;
• Wniosek o uzgodnienie rozwiązań projektowych dla sieci Sn, nN;
• Wniosek o uzgodnienie rozwiązań projektowych dla sieci WN.

Prace projektowe planowane przez Wykonawcę na miesiąc styczeń:
• Pozyskanie wszystkich warunków do zmian;
• Materiały do zmiany decyzji środowiskowej;
• Przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia Audytu BRD.

Czytaj więcej

08.12.2022r. Rada Budowy nr 7

Wykonawca w miesiącu listopadzie prowadził prace z zakresu złożenia poniższych wniosków:
• Wniosek o warunki techniczne dla sygnalizacji świetlnej
• Wniosek o zamówienie wypisów do uzupełnienia PRG
• Wniosek z prośbą o informację w sprawie linii brzegowej
• Wniosek o zamówienie mapy ewidencyjnej
• Wniosek o warunki przebudowy oświetlenia
• Wniosek o warunki przyłączenia oświetlenia
• Wniosek o warunki przyłączenia sygnalizacji świetlnej
• Wniosek o dane z rejestru publicznego
• Wniosek o zamówienie wypisów do uzupełnienia PRG – działki Skarbu Państwa
• Wniosek o uzgodnienie rozwiązań projektowych

Czytaj więcej

10.11.2022r. Rada Budowy nr 6

Wykonawca w miesiącu październiku prowadził prace z zakresu:
• uszczegóławiania rozwiązań w zakresie odwodnienia trasy
• uszczegóławiania przebudów sieci uzbrojenia terenu pod katem wyznaczenia tras do uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej (ZUDP)
• wykonania operatu wodnoprawnego.
• projektu stałej organizacji ruchu
• projektu podziałów nieruchomości
• w okresie sprawozdawczym uzyskano klauzulę mapy do celów projektowych oraz przekazano do Zamawiającego celem akceptacji.

Czytaj więcej

19.10.2022r. Rada Budowy nr 5

Postęp prac Wykonawcy w miesiącu wrześniu:

• Złożono operat w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem uzyskania klauzuli mapy do celów projektowych. W ostatnim tygodniu otrzymano raport z weryfikacji materiałów z uwagami do operatu i przystąpiono do wprowadzenia uwag
• Projektant przeanalizował i wprowadził w formie koncepcji zmiany wnioskowane przez Zamawiającego w zakresie skrzyżowań 1, 5 i 6 a także uwzględnił uwagi zawarte w Raporcie nr D-1 Inżyniera Kontraktu z przeglądu dokumentów
• Projektant udzielił odpowiedzi na wezwanie ze Starostwa Powiatowego w Krotoszynie do uzupełnienia wniosku o zatwierdzenie Projektu Robót Geologicznych

Czytaj więcej

08.09.2022r. Rada Budowy nr 4

Postęp prac Wykonawcy w miesiącu sierpniu:

• pozyskano uzupełniające informacje oraz częściowo warunki techniczne od poszczególnych gestorów sieci będących w kolizji z drogą
krajową nr 15.
• przekazano prognozę ruchu opracowaną metodą modelowania zgodnie z wytycznymi Departamentu Studiów i Strategii GDDKiA oraz
uzyskano akceptację Inżyniera.
• przygotowywano operat do złożenia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem uzyskania klauzuli mapy do celów
projektowych
• przekazano do zatwierdzenia przez projekt robót geologicznych skorygowany zgodnie z uwagami Zamawiającego

Czytaj więcej

11.08.2022r. Rada Budowy nr 3

Postęp prac Wykonawcy w miesiącu lipcu:

-Kontynuowane są prace projektowe. Wykonawca jest na etapie pozyskiwania materiałów wyjściowych do projektowania, wszelkich niezbędnych pozwoleń i wytycznych od podmiotów trzecich.

-Wykonawca opracował poniższą dokumentację:

 • projekt robót geologicznych,
 • mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych.
Czytaj więcej

11.07.2022r. Rada Budowy nr 2

Wykonawca omówił działania zespołu prowadzone od początku Kontraktu i przedstawił wstępną propozycję przebiegu obwodnicy na podkładach mapowych. Wykonawca zgodnie z Harmonogramem złożył do przeglądu koncepcję przebiegu obwodnicy wraz z uwagami.

Czytaj więcej