podsumowanie miesiąca – KWIECIEŃ 2024

W miesiącu KWIETNIU Wykonawca wykonywał prace z zakresu: Uzyskano akceptację Projektu Geotechnicznego; Uzyskano opinię oraz zatwierdzenie do Projektu Stałej Organizacji Ruchu od Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oczekiwano na opinię Marszałka Województwa Małopolskiego dot. miejscowości kierunkowych; Otrzymano od Zarządu Zlewni w Lesznie wyjaśnienie do decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego. Przedłożono ww. dokument w odpowiedzi na wezwanie Wojewody…

29.04.2024-03.05.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 29.04.2024-03.05.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Plan Działań Ratowniczch, oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w opracowaniu, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w projekcie Stałej Organizacji Ruchu.…