19.02.2023-23.02.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 19.02.2023-23.02.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Oczekiwanie na akceptację projektu geotechnicznego, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Wprowadzenie uzupełnień do Planu Działań Ratowniczych, Projekt stałej organizacji ruchu – Analiza uwag oraz wprowadzanie korekt do Projektu Stałej Organizacji Ruchu, Decyzja ZRID – Oczekiwanie na decyzję ZRID,…

12.02.2023-16.02.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 12.02.2023-16.02.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Oczekiwanie na akceptację projektu geotechnicznego, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Wprowadzenie uzupełnień do Planu Działań Ratowniczych, Projekt stałej organizacji ruchu – Otrzymanie oraz analiza uwag do Projektu Stałej Organizacji Ruchu, Decyzja ZRID – Oczekiwanie na decyzję ZRID, Projekt…

05.02.2023-09.02.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 05.02.2023-09.02.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Przekazanie projektu geotechnicznego, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Wprowadzenie uzupełnień do Planu Działań Ratowniczych, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu, Decyzja ZRID – Oczekiwanie na decyzję ZRID, Projekt podziałów nieruchomości – Uzupełnienie…

Podsumowanie miesiąca – STYCZEŃ 2024

W miesiącu STYCZNIU Wykonawca wykonywał prace z zakresu: Uzyskano zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej od Marszałka Województwa Wielkopolskiego; Oczekiwano na zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu; Otrzymano wezwanie do uzupełnienia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, przekazano stosowne wyjaśnienia i zawnioskowano o wydłużenie terminu odpowiedzi z uwagi na konieczność pozyskania dodatkowych wyjaśnień z Zarządu Zlewni…

29.01.2023-02.02.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 29.01.2023-02.02.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie projektu geotechnicznego, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Wprowadzenie uzupełnień do Planu Działań Ratowniczych, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu do zatwierdzenia, Decyzja ZRID – Uzyskanie postanowień prostujących decyzje wodnoprawne z Zarządu…

22.01.2023-26.01.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 22.01.2023-26.01.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie projektu geotechnicznego, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej , Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Wprowadzenie uzupełnień do Planu Działań Ratowniczych, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji…

15.01.2023-19.01.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 15.01.2023-19.01.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie projektu geotechnicznego, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Oczekiwanie na zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej , Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Wprowadzenie uzupełnień do Planu Działań Ratowniczych, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu…

08.01.2023-12.01.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 08.01.2023-12.01.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie projektu geotechnicznego, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Oczekiwanie na zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej , Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych. Wprowadzenie uzupełnień do Planu Działań Ratowniczych, Projekt stałej organizacji ruchu -…

01.01.2023-05.01.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 01.01.2023-05.01.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie projektu geotechnicznego, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Oczekiwanie na zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej , Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Oczekiwanie na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, przekazanie Planu Działań Ratowniczych, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie…

25.12.2023-29.12.2023

Postęp prac realizowanych w okresie 25.12.2023-29.12.2023 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie projektu geotechnicznego, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Oczekiwanie na zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej , Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Oczekiwanie na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, przekazanie Planu Działań Ratowniczych, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie…