20.02.2023-24.02.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 42 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót –  Wykonawca oczekuje na zatwierdzenie dokumentacji przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych – Otrzymanie uwag do Opinii Geotechnicznej od Inżyniera Kontraktu. Opracowanie elementów…

13.02.2023-17.02.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 41 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót –  Wykonawca oczekuje na zatwierdzenie dokumentacji przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych – oczekiwanie na akceptację Opinii Geotechnicznej od Inżyniera Kontraktu , Opracowanie…

06.02.2023-10.02.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 40 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót – Wykonawca otrzymał  od Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski pozytywną opinię do Projektu Robót Geologicznych. Wykonawca oczekuje na zatwierdzenie dokumentacji przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Wykonanie…

30.01.2023-03.02.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 39 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót – Wykonawca otrzymał od Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zatwierdzenia Projektu robót Geologicznych oraz informacji o przekazaniu projektu zatwierdzenia do Urzędu…

12.01.2022r. Rada Budowy nr 8

Wykonawca w miesiącu grudniu prowadził prace z zakresu złożenia poniższych wniosków: • Wniosek o uzgodnienie prognozy ruchu; • Wniosek o opinię do stałej organizacji ruchu; • Wniosek o uzgodnienie rozwiązań projektowych dla sieci Sn, nN; • Wniosek o uzgodnienie rozwiązań projektowych dla sieci WN. Prace projektowe planowane przez Wykonawcę na miesiąc styczeń: • Pozyskanie wszystkich…

23.01.2023-27.01.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 38 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót – Wykonawca otrzymał od Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zatwierdzenia Projektu robót Geologicznych oraz informacji o przekazaniu projektu zatwierdzenia do Urzędu…

16.01.2023-20.01.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 37 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót – Wykonawca oczekuje na zatwierdzenie Projektu Robót Geologicznych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych – prace zostaną rozpoczęte po zatwierdzeniu Projektu Robót Geologicznych…

09.01.2023-13.01.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 36 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót – Wykonawca oczekuje na zatwierdzenie Projektu Robót Geologicznych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych – prace zostaną rozpoczęte po zatwierdzeniu Projektu Robót Geologicznych…

05.12.2022-09.12.2022

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 31 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: – Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót – Wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych – Opracowanie opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego – Opracowanie projektu geotechnicznego – Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Pozyskanie…

02.01.2023-06.01.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 35 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót – Wykonawca oczekuje na zatwierdzenie Projektu Robót Geologicznych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych – prace zostaną rozpoczęte po zatwierdzeniu Projektu Robót Geologicznych…