Zdjęcia tydzień 27/2024

  1. Skrzyżowanie z DK15 w 0+262.17 km – 02.07.2024 2. Skrzyżowanie z DG76164P w 1+729.99 km – 02.07.2024 3. Skrzyżowanie z DP5145P w 2+465.65 km – 02.07.2024 4. Skrzyżowanie z DP5148P w 3+596.79 km – 02.07.2024 5. Skrzyżowanie z DG761589P w 5+164,50km – 02.07.2024

Czasowa organizacja ruch

W dniu 10.07.2024r. Wykonawca wprowadził Czasową Organizację Ruchu polegającą na ustawieniu znaków A-30 „inne niebezpieczeństwa” wraz z tabliczką „Wyjazd z budowy” na poniższych drogach: Droga powiatowa DP5145P (zatwierdzenie pod nr Kmd.7120.105.2024), Droga powiatowa DP5148P (zatwierdzenie pod nr Kmd.7120.107.2024), Droga powiatowa DP5152P (zatwierdzenie pod nr Kmd.7120.106.2024). POR Wyjazd z budowy powiat 5145P POR wyjazd z budowy…

podsumowanie miesiąca – CZERWIEC 2024

W miesiącu CZERWCU Wykonawca wykonywał prace z zakresu: Rozpoczęcie prac nastąpiło w dniu 18.06.2024 r, Odhumusowanie odcinka trasy w km 3+000 do 4+500, Przeprowadzone badania nośności podłoża wykazały, że około 70% podłoża było zdatne do wznoszenia warstw nasypu. Pozostałe 30% podłoża wymagało wzmocnienia, które zostało przeprowadzone w miesiącu czerwcu. Wznoszenie nasypu pierwszej warstwy w km…

24.06.2024-29.06.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 24.06.2024-29.06.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Przekazanie Planu Działań Ratowniczych, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w projekcie Stałej Organizacji Ruchu, Decyzja ZRiD – Przekazanie Opisów stanu nieruchomości, Projekt podziałów nieruchomości…

17.06.2024-22.06.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 17.06.2024-22.06.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w Planie Działań Ratowniczych, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w projekcie Stałej Organizacji Ruchu, Decyzja…

Planowana czasowa organizacja ruchu

W dniu 10.07.2024r. Wykonawca planuje wprowadzić Czasową Organizację Ruchu polegającą na ustawieniu znaków A-30 „inne niebezpieczeństwa” wraz z tabliczką „Wyjazd z budowy” na poniższych drogach: Droga powiatowa DP5145P (zatwierdzenie pod nr Kmd.7120.105.2024), Droga powiatowa DP5148P (zatwierdzenie pod nr Kmd.7120.107.2024), Droga powiatowa DP5152P (zatwierdzenie pod nr Kmd.7120.106.2024). POR Wyjazd z budowy powiat 5145P POR wyjazd z…

Zdjęcia tydzień 26/2024

  1. Skrzyżowanie z DK15 w 0+262.17 km – 25.06.2024 2. Skrzyżowanie z DG76164P w 1+729.99 km – 25.06.2024 3. Skrzyżowanie z DP5145P w 2+465.65 km – 25.06.2024 4. Skrzyżowanie z DP5148P w 3+596.79 km – 25.06.2024 5. Skrzyżowanie z DG761589P w 5+164,50km – 25.06.2024

10.06.2024-15.06.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 10.06.2024-15.06.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w Planie Działań Ratowniczych, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w projekcie Stałej Organizacji Ruchu, Decyzja…

Zdjęcia tydzień 25/2024

  1. Skrzyżowanie z DK15 w 0+262.17 km – 18.06.2024 2. Skrzyżowanie z DG76164P w 1+729.99 km – 18.06.2024 3. Skrzyżowanie z DP5145P w 2+465.65 km – 18.06.2024 4. Skrzyżowanie z DP5148P w 3+596.79 km – 18.06.2024 5. Skrzyżowanie z DG761589P w 5+164,50km – 18.06.2024