02.04.2024-05.04.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 02.04.2024-05.04.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Uzyskanie akceptacji do Projektu Geotechnicznego i Projektu wzmocnień podłoża, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Plan Działań Ratowniczch, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na opinię i zatwierdzenie projektu przez Starostwo Powiatowe oraz opinię Marszałka dot. miejscowości kierunkowych, Decyzji…

podsumowanie miesiąca – MARZEC 2024

W miesiącu MARCU Wykonawca wykonywał prace z zakresu: Projektu Geotechnicznego; Przesłano Projekt Stałej Organizacji Ruchu do Starostwa Powiatowego w Krotoszynie do opinii i zatwierdzenia oraz do Marszałka Województwa Małopolskiego o opinię dot. miejscowości kierunkowych.; Otrzymano wezwanie od Wojewody Wielkopolskiego do wprowadzenia korekt i uzupełnień do projektu budowlanego. Po uwzględnieniu uwag w projekcie budowlanym, dokumentację przekazano…