Procentowe zaawansowanie czasowe prac projektowych

Ilość miesięcy od początku kontraktu 95%
Ilość miesięcy do końca prac projektowych 5%

Procentowe zaawansowanie czasowe kontraktu

Ilość miesięcy od początku kontraktu 54%
Ilość miesięcy do końca kontraktu 46%

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Poznaniu

gddkia.gov.pl

 

/ KONSORCJUM

Polimex Infrastruktura Sp. z o.o

www.polimex-mostostal.pl

 

/ KONSORCJUM

Polimex Mostostal S.A.

www.polimex-mostostal.pl

 

/ INŻYNIER KONTRAKTU

EKOCENTRUM Sp. z o.o.

www.ekocentrum.pl