Podsumowanie miesiąca – LUTY 2024

W miesiącu LUTYM Wykonawca wykonywał prace z zakresu: Projektu Stałej Organizacji Ruchu; Otrzymano od Zarządu Zlewni w Lesznie potwierdzenie, że decyzja obejmuje pozwolenie na wykonanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Otrzymano od Zarządu Zlewni w Lesznie o sprostowanie oczywistych omyłek w decyzjach udzielających pozwolenia wodnoprawnego oraz o nadanie wnioskowanym…