22.04.2024-26.04.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 22.04.2024-26.04.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Plan Działań Ratowniczch, Projekt stałej organizacji ruchu – Uzyskanie opinii i zatwierdzenia projektu przez Starostwo Powiatowe, oczekiwanie na opinię Marszałka dot. miejscowości kierunkowych, Decyzji ZRID – Otrzymanie od Zarządu Zlewni w Lesznie pisma…

15.04.2024-19.04.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 15.04.2024-19.04.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Plan Działań Ratowniczch, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na opinię i zatwierdzenie projektu przez Starostwo Powiatowe oraz opinię Marszałka dot. miejscowości kierunkowych, Decyzji ZRID – Wystąpienie do Zarządu Zlewni w Lesznie o…

08.04.2024-12.04.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 08.04.2024-12.04.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Plan Działań Ratowniczch, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na opinię i zatwierdzenie projektu przez Starostwo Powiatowe oraz opinię Marszałka dot. miejscowości kierunkowych, Decyzji ZRID – Otrzymanie wezwania z Urzędu Wojewódzkiego do uzupełnienia…

02.04.2024-05.04.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 02.04.2024-05.04.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Uzyskanie akceptacji do Projektu Geotechnicznego i Projektu wzmocnień podłoża, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Plan Działań Ratowniczch, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na opinię i zatwierdzenie projektu przez Starostwo Powiatowe oraz opinię Marszałka dot. miejscowości kierunkowych, Decyzji…

podsumowanie miesiąca – MARZEC 2024

W miesiącu MARCU Wykonawca wykonywał prace z zakresu: Projektu Geotechnicznego; Przesłano Projekt Stałej Organizacji Ruchu do Starostwa Powiatowego w Krotoszynie do opinii i zatwierdzenia oraz do Marszałka Województwa Małopolskiego o opinię dot. miejscowości kierunkowych.; Otrzymano wezwanie od Wojewody Wielkopolskiego do wprowadzenia korekt i uzupełnień do projektu budowlanego. Po uwzględnieniu uwag w projekcie budowlanym, dokumentację przekazano…

25.03.2024-29.03.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 25.03.2024-29.03.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie Projektu Geotechnicznego, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Plan Działań Ratowniczch, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na opinię i zatwierdzenie projektu przez Starostwo Powiatowe oraz opinię Marszałka dot. miejscowości kierunkowych, Decyzji ZRID – Złożenie w WUW odpowiedzi…

18.03.2024-22.03.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 18.03.2024-22.03.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie Projektu Geotechnicznego, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Plan Działań Ratowniczch, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na opinię i zatwierdzenie projektu przez Starostwo Powiatowe oraz opinię Marszałka dot. miejscowości kierunkowych, Decyzji ZRID – Przygotowywanie odpowiedzi na wezwanie…