08.05.2023-12.05.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 53 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Oczekiwanie na akceptację PZT oraz Projektów Architektoniczno – Budowlanych. Oczekiwanie na uzgodnienie projektów branży drogowej od UMiG Koźmin Wielkopolski i PZD Krotoszyn. Przygotowanie wystąpień o warunki…

02.05.2023-05.05.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 52 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – oczekiwanie na akceptację  PZT oraz Projektów Architektoniczno, wystąpienie do Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie o uzgodnienie projektów branży drogowej,…

24.04.2023-28.04.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 51 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Przekazanie skorygowanego i uwzględniającego ostatnie polecenia zmian PZT oraz Projektów Architektoniczno, Projekt stałej organizacji ruchu – wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie – Przekazanie skorygowanego i uwzględniającego ostatnie…

17.04.2023-21.04.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 50 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych – Rozpoczęcie badań geologicznych i geotechnicznych. Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Wprowadznie korekt do PZT i Projektów Architektoniczno – Budowlanych zgodnie z otrzymanymi uwagami, Projekt stałej organizacji ruchu – wykonanie, zaopiniowanie…

11.04.2023-14.04.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 49 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych – Rozpoczęcie badań geologicznych i geotechnicznych. Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Otrzymanie protokołu z Narady Koordynacyjnej z uzgodnieniem dokumentacji, Projekt stałej organizacji ruchu – wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie – Wprowadzanie korekt…

11.05.2023r. Rada Budowy nr 12

Inżynier na wstępie poinformował, że Rada Budowy dotyczy prac projektowych za miesiąc kwiecień 2023r. Zaawansowanie wygląda następująco: Zaawansowanie czasowe całego Kontraktu na koniec raportowanego okresu wynosi 29%, Zaawansowanie czasowe prac projektowych wynosi 52% (w odniesieniu do 17 miesięcznego okresu projektowania), Zaawansowanie finansowe Kontraktu wynosi 10%, Zaawansowanie rzeczywiste prac projektowych (wg szacunków Wykonawcy) wynosi ok. 60%.…

06.04.2023r. Rada Budowy nr 11

Wykonawca przez ostatni miesiąc od poprzedniej Rady Budowy zajmował się pracami j.n.: Wprowadzał elementy uwag do dokumentacji (ścieżka rowerowa, odwodnienie rowu przy działce 245) przedstawionych na poprzedniej naradzie, Opracował i złożył uzupełnienie dokumentacji do ZUDP z uwzględnieniem zmian z zakresu przebiegu ścieżki rowerowej oraz odwodnienia rowu przy działce nr 245, Wprowadzał zmiany w projekcie linii…