11.12.2023-15.12.2023

Postęp prac realizowanych w okresie 11.12.2023-15.12.2023 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie projektu geotechnicznego, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Oczekiwanie na zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej , Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Oczekiwanie na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, przekazanie Planu Działań Ratowniczych, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie…

04.12.2023-08.12.2023

Postęp prac realizowanych w okresie 04.12.2023-08.12.2023 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie projektu geotechnicznego, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Oczekiwanie na zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej , Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Otrzymanie informacji o przekazaniu wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych do Ministra infrastruktury, Projekt stałej organizacji ruchu -…

Podsumowanie miesiąca – LISTOPAD 2023

W miesiącu LISTOPADZIE Wykonawca wykonywał prace z zakresu: Wystąpiono z wnioskiem o zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu; Wystąpiono o zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu; Oczekiwano na decyzję Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; Otrzymano wezwanie od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do uzupełnienia wniosku o odstępstwo od przepisów…

27.11.2023-01.12.2023

Postęp prac realizowanych w okresie 27.11.2023-01.12.2023 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie projektu geotechnicznego, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Oczekiwanie na zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej , Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Oczekiwanie na przekazanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych do Ministra Infrastruktury, Projekt stałej organizacji ruchu…

20.11.2023-24.11.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 81 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie projektu geotechnicznego, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Oczekiwanie na zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej , Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Przekazanie odpowiedzi na wezwanie Wojewody Wielkopolskiego do uzupełnienia wniosku o odstępstwo, Projekt stałej organizacji ruchu -…

13.11.2023-17.11.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 80 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie projektu geotechnicznego, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Złożenie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej do zatwierdzenia w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Przygotowanie odpowiedzi na wezwanie Wojewody Wielkopolskiego do uzupełnienia wniosku o odstępstwo,…

06.11.2023-10.11.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 79 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie projektu geotechnicznego, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Oczekiwanie na akceptację Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej od Zamawiającego oraz przygotowanie dokumentacji do zatwierdzenia, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Przekazanie odpowiedzi na wezwanie WOczekiwanie a akceptację Projektu Stałej Organizacji…

30.10.2023-03.11.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 78 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie projektu geotechnicznego, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Oczekiwanie na akceptację Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej od Zamawiającego oraz przygotowanie dokumentacji do zatwierdzenia, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku o odstępstwo przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.…

23.10.2023-27.10.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 77 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie projektu geotechnicznego, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Oczekiwanie na akceptację Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej od Zamawiającego oraz przygotowanie dokumentacji do zatwierdzenia, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku o odstępstwo przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.…

09.11.2023r. Rada Budowy nr 18

Wykonawca w miesiącu październiku 2023r. zajmował się pracami j.n.: • Pozyskano akceptację Zamawiającego do Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej i wniosku o jej zatwierdzenie; • Pozyskano akceptację Inżyniera Kontraktu do Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego; • Przekazano Projekt Stałej Organizacji Ruchu do Wykonawcy wraz z odniesieniem do wyników audytu BRD i uwag Zamawiającego – Wydziału BRD do…