01.01.2024-05.01.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 01.01.2023-05.01.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie projektu geotechnicznego, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Oczekiwanie na zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej , Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Oczekiwanie na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, przekazanie Planu Działań Ratowniczych, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie…

25.12.2023-29.12.2023

Postęp prac realizowanych w okresie 25.12.2023-29.12.2023 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie projektu geotechnicznego, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Oczekiwanie na zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej , Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Oczekiwanie na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, przekazanie Planu Działań Ratowniczych, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie…

18.12.2023-22.12.2023

Postęp prac realizowanych w okresie 18.12.2023-22.12.2023 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie projektu geotechnicznego, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Oczekiwanie na zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej , Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Oczekiwanie na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, przekazanie Planu Działań Ratowniczych, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie…

Podsumowanie miesiąca – GRUDZIEŃ 2023

W miesiącu GRUDNIU Wykonawca wykonywał prace z zakresu: Oczekiwano na zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej; Oczekiwano na zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu; Otrzymano wezwania od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do uzupełnienia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz przekazano stosowne wyjaśnienia; Otrzymano informację o wydaniu przez Ministra Infrastruktury upoważnienia dla Wojewody Wielkopolskiego do udzielenia zgody…