11.12.2023-15.12.2023

Postęp prac realizowanych w okresie 11.12.2023-15.12.2023 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie projektu geotechnicznego, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Oczekiwanie na zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej , Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Oczekiwanie na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, przekazanie Planu Działań Ratowniczych, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie…

04.12.2023-08.12.2023

Postęp prac realizowanych w okresie 04.12.2023-08.12.2023 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie projektu geotechnicznego, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Oczekiwanie na zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej , Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Otrzymanie informacji o przekazaniu wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych do Ministra infrastruktury, Projekt stałej organizacji ruchu -…

Podsumowanie miesiąca – LISTOPAD 2023

W miesiącu LISTOPADZIE Wykonawca wykonywał prace z zakresu: Wystąpiono z wnioskiem o zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu; Wystąpiono o zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu; Oczekiwano na decyzję Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; Otrzymano wezwanie od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do uzupełnienia wniosku o odstępstwo od przepisów…