18.09.2023-22.09.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 72 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie opinii geotechniczej z dokumentacją badań podłoża gruntowego – Oczekiwanie na akceptację Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Oczekiwanie na akceptację dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku o odstępstwo…

11.09.2023-15.09.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 71 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie opinii geotechniczej z dokumentacją badań podłoża gruntowego – Przekazanie skorygowanej Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego do akceptacji, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Przekazanie skorygowanej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do akceptacji, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Przekazanie materiałów do odstępstwa…

04.09.2023-08.09.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 70 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie opinii geotechniczej z dokumentacją badań podłoża gruntowego – Korekta Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Korekta dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Uzyskanie akceptacji PZT oraz Projektów Architektoniczno – Budowlanych od Inżyniera…