18.09.2023-22.09.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 72 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie opinii geotechniczej z dokumentacją badań podłoża gruntowego – Oczekiwanie na akceptację Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Oczekiwanie na akceptację dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku o odstępstwo…

11.09.2023-15.09.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 71 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie opinii geotechniczej z dokumentacją badań podłoża gruntowego – Przekazanie skorygowanej Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego do akceptacji, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Przekazanie skorygowanej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do akceptacji, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Przekazanie materiałów do odstępstwa…

04.09.2023-08.09.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 70 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie opinii geotechniczej z dokumentacją badań podłoża gruntowego – Korekta Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Korekta dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Uzyskanie akceptacji PZT oraz Projektów Architektoniczno – Budowlanych od Inżyniera…

28.08.2023-01.09.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 69 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie opinii geotechniczej z dokumentacją badań podłoża gruntowego – Korekta Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Korekta dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) –Uzyskanie akceptacji PZT oraz Projektów Architektoniczno – Budowlanych od Inżyniera Kontraktu.…

21.08.2023-25.08.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 68 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie opinii geotechniczej z dokumentacją badań podłoża gruntowego – Korekta Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Korekta dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Oczekiwanie na akceptację PZT oraz Projektów Architektoniczno – Budowlanych. Przekazanie…

14.08.2023-18.08.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 67 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie opinii geotechniczej z dokumentacją badań podłoża gruntowego – Korekta Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Korekta dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Oczekiwanie na akceptację PZT oraz Projektów Architektoniczno – Budowlanych. Przekazanie…

07.08.2023-11.08.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 66 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie opinii geotechniczej z dokumentacją badań podłoża gruntowego – Korekta Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Korekta dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Przekazanie Projektu Budowlanego uzupełnionego o projekty zjazdów.Wprowadzanie uzupełnienia do materiałów…

10.08.2023r. Rada Budowy nr 15

Wykonawca w miesiącu lipcu 2023r. zajmował się pracami j.n.: • Otrzymano uwagi do Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej i wprowadzano korekty; • Otrzymano uwagi do Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego i wprowadzano korekty; • Wprowadzano uzupełnienia i korekty do Projektu Zagospodarowania Terenu i Projektów Architektoniczno – Budowlanych wynikające z otrzymanych uwag oraz przekazano dokumentację do ponownej weryfikacji.…