Postęp prac Wykonawcy w sierpniu

pozyskano uzupełniające informacje oraz częściowo warunki techniczne od poszczególnych gestorów sieci będących w kolizji z drogą krajową nr 15 przekazano prognozę ruchu opracowaną metodą modelowania zgodnie z wytycznymi Departamentu Studiów i Strategii GDDKiA oraz uzyskano akceptację Inżyniera przygotowywano operat do złożenia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem uzyskania klauzuli mapy do celów projektowych przekazano…

11.08.2022r. Rada Budowy nr 3

Postęp prac Wykonawcy w miesiącu lipcu: -Kontynuowane są prace projektowe. Wykonawca jest na etapie pozyskiwania materiałów wyjściowych do projektowania, wszelkich niezbędnych pozwoleń i wytycznych od podmiotów trzecich. -Wykonawca opracował poniższą dokumentację: projekt robót geologicznych, mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych.