Postęp prac Wykonawcy w sierpniu

pozyskano uzupełniające informacje oraz częściowo warunki techniczne od poszczególnych gestorów sieci będących w kolizji z drogą krajową nr 15 przekazano prognozę ruchu opracowaną metodą modelowania zgodnie z wytycznymi Departamentu Studiów i Strategii GDDKiA oraz uzyskano akceptację Inżyniera przygotowywano operat do złożenia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem uzyskania klauzuli mapy do celów projektowych przekazano…