Realizacji prac projektowych w zakresie:

  • Prace nad modelem 3D.
  • Prace nad projektami przepustów.
  • Prace nad projektem stałej organizacji ruchu.
  • Prace nad prognozą ruchu drogowego.
  • Prace nad projektem oświetlenia drogowego.