Schemat Przebiegu

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa obwodnicy m. Koźmin Wlkp. w
ciągu DK15 na odcinku od km 0+000 do km 5+882,23.
Powyższy odcinek stanowi fragment drogi krajowej nr 15 oraz zlokalizowany jest na
terenie województwa wielkopolskiego, w powiecie krotoszyńskim, na terenie gminy
Koźmin Wlkp.

Aktualności