Aktualności

/ NAZWA KONTRAKTU

 

 

Zaprojektowanie i budowa obwodnicy

miejscowości Koźmin Wielkopolski

w ciągu drogi krajowej nr 15

Opis kontraktu

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa obwodnicy m. Koźmin Wlkp. w ciągu DK15 na odcinku od km 0+000 do km 5+882,23. Powyższy odcinek stanowi fragment drogi krajowej nr 15 oraz zlokalizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego, w powiecie krotoszyńskim, na terenie gminy Koźmin Wlkp.

Inwestycja znajduje się na liście Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030, stanowiącej załącznik do Uchwały nr 46/2021 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2021r.

Lokalizacja

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa obwodnicy m. Koźmin Wlkp. w ciągu DK15 na odcinku od km 0+000 do km 5+882,23.
Powyższy odcinek stanowi fragment drogi krajowej nr 15 oraz zlokalizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego, w powiecie krotoszyńskim, na terenie gminy Koźmin Wlkp.

Wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg krajowych

Informację o wypłatach odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dostępne są pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gddkia/iii-wyplata-odszkodowania

Aktualności

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

gddkia.gov.pl

/ WYKONAWCA

Polimex Infrastruktura Sp. z o.o

www.polimex-mostostal.pl

/ PARTNER KONSORCJUM

Polimex Mostostal S.A.

www.polimex-mostostal.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

EKOCENTRUM Sp. z o.o.

www.ekocentrum.pl