podsumowanie miesiąca – CZERWIEC 2024

W miesiącu CZERWCU Wykonawca wykonywał prace z zakresu: Rozpoczęcie prac nastąpiło w dniu 18.06.2024 r, Odhumusowanie odcinka trasy w km 3+000 do 4+500, Przeprowadzone badania nośności podłoża wykazały, że około 70% podłoża było zdatne do wznoszenia warstw nasypu. Pozostałe 30% podłoża wymagało wzmocnienia, które zostało przeprowadzone w miesiącu czerwcu. Wznoszenie nasypu pierwszej warstwy w km…

24.06.2024-29.06.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 24.06.2024-29.06.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Przekazanie Planu Działań Ratowniczych, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w projekcie Stałej Organizacji Ruchu, Decyzja ZRiD – Przekazanie Opisów stanu nieruchomości, Projekt podziałów nieruchomości…

17.06.2024-22.06.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 17.06.2024-22.06.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w Planie Działań Ratowniczych, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie zakresu barier drogowych celem uwzględnienia w projekcie Stałej Organizacji Ruchu, Decyzja…