Planowana czasowa organizacja ruchu

W dniu 10.07.2024r. Wykonawca planuje wprowadzić Czasową Organizację Ruchu polegającą na ustawieniu znaków A-30 „inne niebezpieczeństwa” wraz z tabliczką „Wyjazd z budowy” na poniższych drogach: Droga powiatowa DP5145P (zatwierdzenie pod nr Kmd.7120.105.2024), Droga powiatowa DP5148P (zatwierdzenie pod nr Kmd.7120.107.2024), Droga powiatowa DP5152P (zatwierdzenie pod nr Kmd.7120.106.2024). POR Wyjazd z budowy powiat 5145P POR wyjazd z…