22.01.2024-26.01.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 22.01.2023-26.01.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie projektu geotechnicznego, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej , Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Wprowadzenie uzupełnień do Planu Działań Ratowniczych, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji…

15.01.2024-19.01.2024

Postęp prac realizowanych w okresie 15.01.2023-19.01.2024 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie projektu geotechnicznego, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Oczekiwanie na zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej , Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Wprowadzenie uzupełnień do Planu Działań Ratowniczych, Projekt stałej organizacji ruchu – Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu…