31.07.2023-04.08.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 65 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie opinii geotechniczej z dokumentacją badań podłoża gruntowego – Korekta Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Analiza otrzymanych uwag Inżyniera i Zamawiającego do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Przekazanie skorygowanego PZT oraz…

24.07.2023-28.07.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 64 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie opinii geotechniczej z dokumentacją badań podłoża gruntowego – Analiza otrzymanych uwag Inżyniera i Zamawiającego do Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Analiza otrzymanych uwag Inżyniera i Zamawiającego do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie…

17.07.2023-21.07.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 63 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie opinii geotechniczej z dokumentacją badań podłoża gruntowego – Oczekiwanie na akceptację Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego od Inżyniera Kontraktu, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Przekaz skorygowanej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do akceptacji Inżyniera Kontraktu, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) –…

10.07.2023-14.07.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 62 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Opracowanie opinii geotechniczej z dokumentacją badań podłoża gruntowego – Oczekiwanie na akceptację Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego od Inżyiera Kontraktu, Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Oczekiwanie na akceptację dokumentacji geologiczno-inżynierskiej od Inżyniera Kontraktu, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) –Oczekiwanie…

18.07.2023r. Rada Budowy nr 14

Wykonawca w miesiącu czerwcu 2023r. zajmował się pracami j.n.: • Otrzymano uwagi do Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej i wprowadzano korekty. Zgodnie z otrzymanymi uwagami wprowadzano także stosowne korekty do Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego; • Wprowadzano uzupełnienia i korekty do Projektu Zagospodarowania Terenu i Projektów Architektoniczno – Budowlanych wynikające z otrzymanych uwag oraz przekazano dokumentację do…