03.07.2023-07.07.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 60 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Wykonane były badania geotechniczne i geologiczne, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) –Oczekiwanie na akceptację PZT oraz Projektów Architektoniczno – Budowlanych od Inżyniera Kontraktu. Wprowadzanie korekt do materiałów do odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych zgodnie z otrzymanymi…

29.05.2023-02.06.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 56 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Wykonane były badania geotechniczne i geologiczne, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) –Wprowadzanie korekt do PZT i Projektów Architektoniczno – Budowlanych po otrzymaniu uwag od Inżyniera Kontraktu. Otrzymanie uzgodnienia projektu branży drogowej od UMiG Koźmin Wielkopolski oraz PZD…

26.06.2023-30.06.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 59 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Wykonane były badania geotechniczne i geologiczne, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) –Wprowadzenie korekt do PZT i Projektów Architektoniczno – Budowlanych po otrzymaniu uwag od Inżyniera Kontraktu. Wprowadzanie korekt do materiałów do odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych…

12.06.2023-16.06.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 58 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Wykonane były badania geotechniczne i geologiczne, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) –Wprowadzanie korekt do PZT i Projektów Architektoniczno – Budowlanych po otrzymaniu uwag od Inżyniera Kontraktu. Przekazanie do akceptacji Inżyniera skorygowanych wniosków o warunki przyłączenia oświetlenia z…

29.05.2023-02.06.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 57 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Wykonane były badania geotechniczne i geologiczne, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) –Wprowadzanie korekt do PZT i Projektów Architektoniczno – Budowlanych po otrzymaniu uwag od Inżyniera Kontraktu. Wprowadzanie korekt do wystąpień o warunki przyłączenia oświetlenia zgodnie z otrzymanymi…

22.05.2023-26.05.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 55 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Wykonane były badania geotechniczne i geologiczne, Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) –Wprowadzanie korekt do PZT i Projektów Architektoniczno – Budowlanych po otrzymaniu uwag od Inżyniera Kontraktu. Otrzymanie uzgodnienia projektu branży drogowej od UMiG Koźmin Wielkopolski oraz PZD…

07.06.2023r. Rada Budowy nr 13

Inżynier na wstępie poinformował, że Rada Budowy dotyczy prac projektowych za miesiąc maj 2023r. Zaawansowanie wygląda następująco: Zaawansowanie czasowe całego Kontraktu na koniec raportowanego okresu wynosi 31%, Wykonawca w miesiącu maju 2023r. zajmował się pracami j.n.: Ukończono wykonywanie badań geologicznych, tj. otworów i sondowań wskazanych w projekcie robót geologicznych na działkach ewidencyjnych, dla których pozyskano…