03.04.2023-07.04.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 48 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych – Mobilizacja przed rozpoczęciem badań geologicznych i geotechnicznych. Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Oczekiwanie na uzgodnienie dokumentacji na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie, Materiały do Audytu BRD wraz z…

27.03.2023-31.03.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 47 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych – Wykonawca prowadził prace przygotowawcze przed rozpoczęciem badań geologicznych i geotechnicznych Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – Wykonawca wprowadzał korekty do dokumentacji zgodnie z otrzymanymi uwagami Starostwa Powiatowego w Krotoszynie do wniosku…

20.03.2023-24.03.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 46 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót –  Otrzymanie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego zatwierdzającej Projekt Robót Geologicznych wraz z rygorem. Przekazanie zgłoszenia zamiaru przystąpienia do badań geologicznych i geotechnicznych., Wykonanie badań geologicznych i…

13.03.2023-17.03.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 45 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót –  Oczekiwanie na zatwierdzenie dokumentacji przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Opracowanie opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego – oczekiwanie na akceptację opinii geotechnicznej. Opracowanie elementów Geotechnicznych…

06.03.2023-10.03.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 44 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót –  Otrzymanie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego zatwierdzającej Projekt Robót Geologicznych wraz z rygorem. Przekazanie zgłoszenia zamiaru przystąpienia do badań geologicznych i geotechnicznych, Wykonanie badań geotechnicznych i…