27.02.2023-31.03.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 43 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót –  Otrzymanie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego zatwierdzającej Projekt Robót Geologicznych wraz z rygorem. Przekazanie zgłoszenia zamiaru przystąpienia do badań geologicznych i geotechnicznych, Wykonanie badań geotechnicznych i…

20.02.2023-24.03.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 46 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót –  Otrzymanie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego zatwierdzającej Projekt Robót Geologicznych wraz z rygorem. Przekazanie zgłoszenia zamiaru przystąpienia do badań geologicznych i geotechnicznych, Wykonanie badań geotechnicznych i…

13.02.2023-17.03.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 45 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót –  Wykonawca oczekuje na zatwierdzenie dokumentacji przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych – Opracowanie elementów Geotechnicznych Warunków Posadowienia Obiektów Budowlanych będzie możliwe po…

06.02.2023-10.03.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 44 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót –  Wykonawca oczekuje na zatwierdzenie dokumentacji przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych – Opracowanie elementów Geotechnicznych Warunków Posadowienia Obiektów Budowlanych będzie możliwe po…

27.02.2023-03.03.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 43 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót –  Wykonawca oczekuje na zatwierdzenie dokumentacji przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych – Opracowanie elementów Geotechnicznych Warunków Posadowienia Obiektów Budowlanych będzie możliwe po…

09.03.2023r. Rada Budowy nr 10

Inżynier poprosił Wykonawcę o określenie statusu zawnioskowanych spraw z gestorami sieci. Wykonawca poinformował, że : • Ostateczna decyzja w sprawie Projektu Robót Geologicznych jest spodziewana do odbioru w dniu 10.03.2023 r., • W dniu 09.02.2023r. Wykonawca wystąpił ponownie z przypomnieniem o przekazanie odpowiedzi na wniosek do Związku Spółek Wodnych o informację na temat istniejącej sieci…

10.02.2023r. Rada Budowy nr 9

Wykonawca poinformował, że do dnia 17.02.2023 r. złoży wniosek o DŚU, Wykonawca poinformował, że nowoodkryty niezinwentaryzowany przewód w okolicy fermy drobiu wpłynie na procedurę i termin opinii ZUDP, dokumentacja w zakresie uzyskiwania opinii ZUDP będzie składana dwuetapowo. Wykonawca poinformował, że prowadzi prace związane z opracowaniem operatu wodnoprawnego. Zdaniem Wykonawcy na chwilę obecną uzyskanie decyzji wodnoprawnej…