12.01.2023r. Rada Budowy nr 8

Wykonawca w miesiącu grudniu prowadził prace z zakresu złożenia poniższych wniosków: • Wniosek o uzgodnienie prognozy ruchu; • Wniosek o opinię do stałej organizacji ruchu; • Wniosek o uzgodnienie rozwiązań projektowych dla sieci Sn, nN; • Wniosek o uzgodnienie rozwiązań projektowych dla sieci WN. Prace projektowe planowane przez Wykonawcę na miesiąc styczeń: • Pozyskanie wszystkich…

23.01.2023-27.01.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 38 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót – Wykonawca otrzymał od Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zatwierdzenia Projektu robót Geologicznych oraz informacji o przekazaniu projektu zatwierdzenia do Urzędu…

16.01.2023-20.01.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 37 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót – Wykonawca oczekuje na zatwierdzenie Projektu Robót Geologicznych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych – prace zostaną rozpoczęte po zatwierdzeniu Projektu Robót Geologicznych…

09.01.2023-13.01.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 36 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót – Wykonawca oczekuje na zatwierdzenie Projektu Robót Geologicznych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych – prace zostaną rozpoczęte po zatwierdzeniu Projektu Robót Geologicznych…