05.12.2022-09.12.2022

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 31 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: – Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót – Wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych – Opracowanie opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego – Opracowanie projektu geotechnicznego – Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Pozyskanie…

02.01.2023-06.01.2023

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 35 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót – Wykonawca oczekuje na zatwierdzenie Projektu Robót Geologicznych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych – prace zostaną rozpoczęte po zatwierdzeniu Projektu Robót Geologicznych…

26.12.2022-30.12.2022

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 34 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: – Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót – Wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych – Opracowanie opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego – Opracowanie projektu geotechnicznego – Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Pozyskanie…

19.12.2022-23.12.2022

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 33 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: – Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót – Wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych – Opracowanie opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego – Opracowanie projektu geotechnicznego – Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Pozyskanie…

12.12.2022-16.12.2022

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 32 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: – Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót – Wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych – Opracowanie opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego – Opracowanie projektu geotechnicznego – Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – Pozyskanie…

08.12.2022r. Rada Budowy nr 7

Wykonawca w miesiącu listopadzie prowadził prace z zakresu złożenia poniższych wniosków: • Wniosek o warunki techniczne dla sygnalizacji świetlnej • Wniosek o zamówienie wypisów do uzupełnienia PRG • Wniosek z prośbą o informację w sprawie linii brzegowej • Wniosek o zamówienie mapy ewidencyjnej • Wniosek o warunki przebudowy oświetlenia • Wniosek o warunki przyłączenia oświetlenia…