12.09.2022 – 16.09.2022

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 19 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: – Uzgodnienie w zakresie geometrii trasy – Uzyskanie klauzuli mapy do celów projektowych Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej – Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót – Opracowanie opinii geotechnicznej podłoża gruntowego – Pozyskanie materiałów…

05.09.2022 – 10.09.2022

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 18 – Uzyskanie klauzuli mapy do celów projektowych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej – Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót – Opracowanie opinii geotechnicznej z dokumentacją do badań podłoża gruntowego – Pozyskiwanie materiałów wyjściowych do projektowania – warunki techniczne, wstępne uzgodnienia –…

29.08.2022 – 02.09.2022

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 17 – Uzyskanie klauzuli mapy do celów projektowych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej – Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót – Opracowanie opinii geotechnicznej z dokumentacją do badań podłoża gruntowego – Pozyskiwanie materiałów wyjściowych do projektowania – warunki techniczne, wstępne uzgodnienia –…

22.08.2022 – 26.08.2022

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 16 – Uzyskanie klauzuli mapy do celów projektowych Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej – Opracowanie opinii geotechnicznej z dokumentacją do badań podłoża gruntowego – Pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania – warunki techniczne, wstępne uzgodnienia – Projekt stałej organizacji ruchu – wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie – Decyzja ZRID – przygotowanie materiałów…

16.08.2022 – 19.08.2022

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 15 – Uzyskanie klauzuli mapy do celów projektowych Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej – Opracowanie opinii geotechnicznej z dokumentacją do badań podłoża gruntowego – Pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania – warunki techniczne, wstępne uzgodnienia – Projekt stałej organizacji ruchu – wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie

08.08.2022 – 12.08.2022

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 14 – Zatwierdzenie projektu robót geologicznych przez Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego – Pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania – warunki techniczne, wstępne uzgodnienia – Opracowanie opinii geotechnicznej z dokumentacją do badań podłoża gruntowego

01.08.2022 – 05.08.2022

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 13 – Opracowanie i przedłożenie do uzgodnienia w zakresie geometrii trasy – Opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych – Opracowanie projektu robót geologicznych – Opracowanie opinii geotechnicznej z dokumentacją do badań podłoża gruntowego – Pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania – warunki techniczne, wstępne uzgodnienia

25.07.2022 – 29.07.2022

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 12 – Opracowanie i przedłożenie do uzgodnienia w zakresie geometrii trasy – Opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych – Opracowanie projektu robót geologicznych – Opracowanie opinii geotechnicznej z dokumentacją do badań podłoża gruntowego – Pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania – warunki techniczne, wstępne uzgodnienia

18.07.2022 – 22.07.2022

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 11 – Opracowanie i przedłożenie do uzgodnienia w zakresie geometrii trasy – Opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych – Opracowanie projektu robót geologicznych – Opracowanie opinii geotechnicznej z dokumentacją do badań podłoża gruntowego – Pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania – warunki techniczne, wstępne uzgodnienia

11.07.2022 – 15.07.2022

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 10 – Opracowanie i przedłożenie do uzgodnienia w zakresie geometrii trasy – Opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych – Opracowanie projektu robót geologicznych – Opracowanie opinii geotechnicznej z dokumentacją do badań podłoża gruntowego – Pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania – warunki techniczne, wstępne uzgodnienia