28.11.2022-02.12.2022

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 30 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: – Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót – Opracowanie opinii geotechnicznej podłoża gruntowego – Opracowanie projektu geotechnicznego – Pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania – warunki techniczne, wstępne uzgodnienia – Projekt PZT i…

10.11.2022r. Rada Budowy nr 6

Wykonawca w miesiącu październiku prowadził prace z zakresu: • uszczegóławiania rozwiązań w zakresie odwodnienia trasy • uszczegóławiania przebudów sieci uzbrojenia terenu pod katem wyznaczenia tras do uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej (ZUDP) • wykonania operatu wodnoprawnego. • projektu stałej organizacji ruchu • projektu podziałów nieruchomości • w okresie sprawozdawczym uzyskano klauzulę mapy do celów projektowych oraz…

21.11.2022-25.11.2022

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 29 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: – Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót – Wykonanie badań geologicznych i geotechnicznych – Opracowanie opinii geotechnicznej podłoża gruntowego – Opracowanie projektu geotechnicznego – Pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania – warunki techniczne,…

14.11.2022-18.11.2022

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 28 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: – Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót – Opracowanie opinii geotechnicznej podłoża gruntowego – Pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania – warunki techniczne, wstępne uzgodnienia – Projekt stałej organizacji ruchu – wykonanie, zaopiniowanie…

07.11.2022-10.11.2022

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 27 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu:- Uzyskanie klauzuli mapy do celów projektowych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej – Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót – Opracowanie opinii geotechnicznej podłoża gruntowego – Pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania – warunki techniczne,…

31.10.2022 – 04.11.2022

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 26 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: – Uzyskanie klauzuli mapy do celów projektowych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej – Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót – Opracowanie opinii geotechnicznej podłoża gruntowego – Pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania – warunki…

24.10.2022 – 28.10.2022

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 25 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: – Uzyskanie klauzuli mapy do celów projektowych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej – Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót – Wykonanie badań geologicznych i geotechnicznych – Opracowanie opinii geotechnicznej podłoża gruntowego – Pozyskanie…

17.10.2022 – 21.10.2022

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 24 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: – Uzgodnienie w zakresie geometrii trasy – Uzyskanie klauzuli mapy do celów projektowych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej – Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót – Opracowanie opinii geotechnicznej podłoża gruntowego – Pozyskanie…

10.10.2022 – 14.10.2022

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 23 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: – Uzgodnienie w zakresie geometrii trasy – Opracowanie opinii geotechnicznej podłoża gruntowego – Pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania – warunki techniczne, wstępne uzgodnienia – Projekt PZT i Projekt budowlany (wszystkie branże) – wykonanie i uzgodnienie – Projekt stałej organizacji…

03.10.2022 – 07.10.2022

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 22 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: – Uzgodnienie w zakresie geometrii trasy – Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót – Opracowanie opinii geotechnicznej podłoża gruntowego – Pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania – warunki techniczne, wstępne uzgodnienia – Projekt…